Новини

Народните представители приеха окончателно законопроекта за МВР

Депутатите приеха окончателно на второ четене законопроекта за МВР. С него се цели ясно разграничаване и регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство на министерството; по-ефективно управление на Министерството на вътрешните работи като система чрез промени в структурата, организацията на дейността, взаимодействието и контрола; по-ефективно управление на човешките ресурси; отстраняване на несъвършенствата на действащия Закон за Министерството на вътрешните работи. С него се разтоварв МВР от несвойствени дейности (охрана на обекти със сигнално-охранителна техника по договори; търговски дружества, чийто принципал е министърът на вътрешните работи); оптимизиране на структурата и взаимодействието в рамките на министерството и извън него, организацията на работните процеси, управлението на финансовите, материалните и човешките ресурси.