Новини

Открити са обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточна и Северозападна България

api_building_newОткрити са две обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен и Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.

Обществената поръчка за поддържане на републиканските пътища в Североизточния район е по 4 обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 – ОПУ-Варна;

  • Обособена позиция № 2 – ОПУ-Добрич;

  • Обособена позиция № 3 – ОПУ-Търговище;

  • Обособена позиция № 4 – ОПУ-Шумен.

Процедурата за поддържане на републиканската инфраструктура в Северозападния район е по 5 обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1 – ОПУ-Видин;

  • Обособена позиция № 2 – ОПУ-Враца;

  • Обособена позиция № 3 – ОПУ-Монтана;

  • Обособена позиция № 4 – ОПУ-Ловеч;

  • Обособена позиция № 5 – ОПУ-Плевен.

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 48 месеца. Срокът за подаване на офертите за Североизточния район е 31 юли, а за Северозападния – 28 юли 2014 г.