Новини

Проверка на Инспектората на МИЕ установи седем групи нарушения в КЗП

МИЕ

Проверка на Инспектората на Министерството на икономиката и енергетиката установи седем групи нарушения в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Това каза зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров пред журналисти в Народното събрание. Според доклада на Инспектората нарушенията в КЗП са свързани с пропуски в нормативната база, нередности в организиране дейността на комисията и при сключването на договори. Констатирани са и злоупотреби с финансови средства и неспазване на процедури по отношение на жалби на потребители. Освен това КЗП не е въвела и деловодна система за ефективно управление на потребителските жалби, каквато Европейската комисия е изискала, заяви Димитров. „Очаквам и резултатите от междинната проверка на Сметната палата по използване на средствата от еврофондовете за повишаване на административния капацитет в КЗП“, допълни още Димитров. За да се гарантират правата на потребителите в България МИЕ разработва политики за защита на потребителите. КЗП подпомага МИЕ при правоприлагането на тези политики. Във връзка с това МИЕ внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. С промените в закона търговците се задължават да предоставят разширена информация на потребителите за всички договори, които се сключват в търговските обекти. Освен това се предвижда и изцяло нова уредба на договорите от разстояние и на договорите извън търговските обекти като срокът за упражняване правото на отказ за потребителите се увеличава на 14 дни. В случаите на нелоялна търговска практика при сключването на договори, потребителите ще могат да ги развалят и да потърсят обезщетение. Ограничена е възможността за ремонт на стоки с промените в Закона за защита на потребителите. Според изменението стоката може да се ремонтира до три пъти, след което при нередности потребителят може да развали договора и търговецът е длъжен да го удовлетвори.