Новини

МИЕ спря 96 млн. лева по ОП „Конкурентоспособност”

На нарочна пресконференция директорът на управляващия орган на оперативна програма „Конкурентоспособност”, Ели Милушева, обяви, че отменя своето решение от края на миналата година за разпределението на 96 млн. лева по приоритетна ос 2 „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”. Санкцията обхваща 142 фирми. Решението е следствие от над сто подадени жалби и сигнали за нарушения по отношение на неравно третиране на кандидатите при отделните процедури за обществени поръчки. Въпросните 96 млн. лева няма да бъдат загубени, а ще се разпределят в резервни проекти за енергийна ефективност и развитие на иновациите. Ели Милушева обеща, че виновните в администрацията на изпълнителя на програмата ще си понесат последствията, но посочи също, че понякога бизнеса насърчава и подкрепя нерегламентирани отношения.