Новини

Людмила Петкова: мерките за подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи имат резултат

МИЕ

„Композитният индекс „Икономика на светло“ за 2013 г. повишава стойността си до 68,24 спрямо 2012 г., когато тя е била 66,98. Тази промяна показва изсветляване на българската икономика.“ Това заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова и председател на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика по проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика“, осъществяван от Асоциацията на индустриалния капитал в България. Тя представи доклад за актуализация на стойността на индекса през месеците април – май 2014 година. Петкова отчете също, че тенденцията за повишаване е валидна за индекса като цяло, както и за отделните му компоненти – статистически и социологически. Тя допълни, че значително подобряване – от 4,03 през 2012 на 4,11 през 2013 г. – се наблюдава при акцизите на тютюневи изделия и алкохолни напитки. От друга страна, има лек спад от 0,14 единици при ДДС, като тенденцията е низходяща от 2010 г. насам. Заместник-министърът на финансите припомни мерките обратно начисляване на ДДС и фискален контрол върху движението с висок фискален риск, които бяха въведени от началото на тази година за намаляване на нелоялната конкуренция, подобряване на бизнес средата и повишаване на бюджетните приходи. „Положителният ефект при първата мярка се изчислява на около 25 млн. лв. на месец, като очакванията за цялата година са за 400 млн. лева“, допълни тя. По отношение на фискалния контрол Петкова каза, че за първите пет месеца на 2014 г. са проверени около 500 хил. тона рискови стоки, проверяват се всички транспортни средства до ГКПП-та с Гърция и Румъния и предстои откриването на няколко нови фискални пункта на пристанищата във Варна и Бургас. „Допълнителни усилия се полагат при осъществяване на контрол върху всички транспортни средства,  с които се превозват зърнени и технически култури. Като резултат от всички предприети действия се надяваме показателят ДДС на индекса значително да се подобри и при изчисляването му за 2014 г. негативната тенденция да се обърне“,  заяви заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Изводите в доклада за композитния индекс „Икономика на светло“  са, че „изсветляването“ се проявява като тенденция за целия период, в който той се изчислява – 2010-2013 г., но динамиката е много неравномерна, разясни проф. Стефан Петранов, ключов експерт по проекта и главен методолог на Композитния индекс. Доц. Емилия Ченгелова, която също е ключов експерт по проекта представи резултатите от проучването за влиянието на минималните осигурителни прагове върху неформалната икономика.