Новини

Съвместна търговска палата засилва стокообмена между България и Туркменистан

unnamed

Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и министърът на икономиката и развитието на Туркменистан Бабамират Таганов откриха Втората сесия на българо-туркменистанската междуправителствена комисия в град Ашхабад, Туркменистан. „Българският бизнес проявява засилен интерес към динамично развиващата се икономика в Централно-азиатската държава и има готовност да се включи в актуални проекти с доставки, строителство и услуги“, обяви министър Стойнев пред министър Таганов. Туркменистанската страна представи проекти в сферата на жилищно строителство, пътна инфраструктура, пристанища, развитие на енергийна и газова инфраструктура, нефтохимическа индустрия, селско стопанство, в които да участват български компании. Дискутирани са възможностите и за доставка на български машини и оборудване за развитие на франително-всуковата промишленост в Туркменистан. Силен е интересът и към опита на Национална компания „Индустриални зони“, предвид намеренията на Туркменистан за развитие на специална икономическа зона на Каспийско море „Аваза“ - център на туризма и високите технологии.   По инициатива на българския бизнес е обсъдено и създаването на съвместна търговска палата и „Търговски дом“ – български в Ашхабад и туркменистански в България, които да улеснят контактите между двете страни и директния обмен на информация относно търгове, обществени поръчки и съвместни проекти.   В рамките на междуправителствената сесия министър Драгомир Стойнев проведе работни срещи с министъра на търговията и външноикономическите отношения на Туркменистан – г-н Баяр Абаев, с министъра на нефтената и газова промишленост и минералните ресурси г-н Мухамметнур Халилов, и министъра на енергетиката г-н Гелди Сариев. Българо-тукменистанската междуправителствена комисия се провежда 4 години след първата сесия в София. В нея участваха представителите на българските компании, включени в бизнес делегацията. Представители на 20 компании от различни области - пътно строителство, козметика,  машиностроене, изграждане на пристанища и рибовъдни ферми, транспорт, продукти на българската отбранителна промишленост ще имат възможност да осъществят контакти с партньори от Туркменистан. След приключване на сесията на Междуправителствената комисия ще се проведе и бизнес форум. В него ще участват министърът на икономиката и развитието Бабамират Таганов, както и председателят на търговско-промишлената Александър Дадаев и научния секретар на Туркменистанската Академия на науките Юсул Хекиров. Българският бизнес ще представи и конкретни проекти в областта на рибното производство, пътно строителството и изграждането на предприятие за козметика.