Новини

96 са детските заведения на територията на Столична Община, подходящи за изграждане на слънчеви съоръжения с цел подобряване на енергийната ефективност

IMG_4011

96 са детските заведения на територията на Столична Община, подходящи за изграждане на слънчеви съоръжения с цел подобряване на енергийната ефективност. Това стана ясно по време на семинар, организиран от Столична Община в рамките на Проект „Енергийна визия 2020 за градовете от Югоизточна Европа“, съ-финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа 2007 – 2013“. Семинарът беше открит от г-жа Ирина Йорданова, председател на ПК по европейските въпроси и връзки с гражданското общество към СОС, която подчерта, че внергийната ефективност е основен приоритет за общината, обвързан с изпълнението на Стратегия Европа 2020.  В рамките на два дни общински съветници, районни кметове, експерти от БАН и СО дискутираха възможностите и иновативните  инструментите за финансиране на внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.

София е водещ партньор в Проект EnVision2020, в чиито проектен консорциум влизат: Фондация за приложни изследвания и комуникации, Софийска енергийна агенция СОФЕНА, Регионална агенция за развитие на Букурещ (Румъния), Институт за устойчиво използване на енергията (Словения), Община Солун (Гърция), Община Фермо (Италия), община Потенца (Италия), община Загреб (Хърватска) и асоцииран стратегически партньор гр. Хановер (Германия).

В рамките на Проекта беше направено проучване на Българската академия на науките (БАН) на всички 247 общински детски заведения. До момента е установено, че 96 сгради на детски градини са подходящи за изграждане на слънчеви съоръжения с цел подобряване на енергийната ефективност: в "Младост" - 10, "Лозенец" - 4, "Красно село" - 8, "Овча купел" - 4, "Средец" - 1, "Банкя" - 1, "Оборище" - 3, "Сердика" - 5, "Нови искър" - 2, "Люлин" - 14, "Илинден" - 4, "Подуяне" - 4, "Слатина" - 8, "Витоша" - 3, "Искър" - 9, "Красна поляна" - 5, "Кремиковци" - 8 и "Възраждане" - 3.  От тях 10 са включени в Интегрирания план за възстановяване и развитие на СО за 2015 г. -  ОДЗ 179, ОДЗ 52, ОДЗ 51, ОДЗ 21, ЦДГ 150, ЦДГ 24, ОДЗ 54, ОДЗ 81, ОДЗ 50, ЦДГ 124 нова сграда, в районите Илинден, Оборище, Красна поляна, Възраждане и Красно село.

По време на семинара беше представено и изпълнението на проектите на СО за периода 2007 – 2013 г, както и приоритетие за следващия програмен период.  За изминалия период Общината е изпълнила 99 проекта на стойност 3 млрд. лв, от които 2 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ и 1 млрд. лв. собствени средства. В 59 от тях са заложени мерки за енергийна ефективност, свързани с изпълнението на ангажимента на СО към инициативата Конвент на кметовете на Европейската комисия чрез Плана за действие за устойчиво енергийно развитие.