Новини

Синдикатите се обявиха за възраждане на индустрията в България

„Възстановяването на индустрията е съвместна отговорност на държавата, бизнеса и синдикатите”. Това каза Пламен Димитров по време на кръгла маса, на която беше представен общият анализ на проект „Възраждане на индустрията в България”. В кръглата маса взе участие и президентът на КТ „Подкрепа”, д-р Константин Тренчев. Според синдиците държавата трябва да разработи дългосрочна Стратегия за индустриална политика, съгласувана със социалните партньори и академичните среди и отчела техните предложения, която да бъде съпроводена от секторни стратегии за определени като перспективни индустрии. Пламен Димитров посочи, че държавата трябва да определи приоритетни сектори, чието развитие да подпомогне най-вече с нефинансови мерки – привличане на инвестиции, стимулиране, създаването на клъстери, насочване на износа към подходящи държави, бързо разрешаване на концесии в перспективни обекти в добивната промишленост, бързо вземане на решения на междуведомствени комисии по износа на специална (военна) продукция и други. „Някои от поддръжниците на индустриалното възстановяване се опитаха да го отъждествят с възраждане на крупни и известни в миналото предприятия. Не приемаме това виждане, но считаме, че ако секторът е значим, може да се допуснат изключения. Изрично подчертаваме, че когато говорим за държавна подкрепа, нямам предвид финансова помощ, до нея може да се прибегне само при спазването на нормите на ЕС”, заяви Димитров.