Новини

Казахстан с добри бизнес възможности за българските строителни фирми

„Българските строителни фирми имат потенциал и възможност да се включат в изграждането на инфраструктурни обекти в Казахстан”. Това заяви посланикът на Република Казахстан, Н. ПР. Темиртай Избастин, в отговор на въпрос поставен от в. „Строител” по време на бизнес форум проведен в Българска Търговско Промишлена Палата. В него взе участие и председателят на БТПП, Цветан Симеонов. Н.Пр. Темиртай Избастин очерта състоянието на бизнес климата. „Казахстан днес е с големи възможности и потенциал както за големи компании, така и за средния бизнес“, подчерта той. Посланикът на Казахстан предостави информация относно приоритетните сектори за инвестиции в страната, за възможните инвестиционни проекти, за специалните икономически зони, особеностите на местоположението на страната, транспортните и логистични системи, законодателството в областта на трудово-правните отношения и начини за регистрация на предприятия в азиатската страна, за таксите и данъците. Акцент бе поставен и върху осигурената държавна подкрепа на инвеститорите – облекчен митнически режим за фирми, развиващи дейност в 10-те свободни икономически зони на Казахстан, освобождаване от мита и др. Опростена е процедурата и за наемането на чужда работна ръка.