Новини

Цените на имотите нарастват с 2% през второто тримесечие

Недвижими имоти

Имотният пазар в България все по-убедително излиза от кризата. Според изчисления на експертите от “Бългериан Пропертис” на база данните на НСИ, през второто тримесечие на 2014 г. средните цени на жилищата в страната са регистрирали второ поредно реално* годишно нарастване в размер на +2%. По данни на консултантите второто тримесечие е по-позитивно за имотния пазар. Налице е ускоряване на темпа на нарастване на цените спрямо първото тримесечие, когато беше отбелязано първо реално* годишно нарастване в размер на +1.79%, което постави началото на края на спада в цените. Положителният тренд на имотния пазар е най-отчетлив в София и Пловдив. И в двата най-големи града в България цените на жилищата през изминалите месеци са отбелязали четвърти пореден реален* годишен ръст в размер на +4.38% в София и +5.37% в Пловдив. Това значи, че от вече 1 година насам цените в София и Пловдив реално нарастват. Спрямо предходното тримесечие цените на имотите в столицата са нараснали с +1.34%, а в Пловдив – с +1.96%. Средната цена на продадените апартаменти в областните градове в България през второто тримесечие на 2014 г. е 444 евро/кв.м. (при 443 евро/кв.м. през първото тримесечие на 2014 г.). Регистрирано е нарастване на цените има във всички големи градове на страната. Средните цени на апартаментите в най-големите градове през второто тримесечие на 2014 г. според данните на НСИ са: • София – 753 евро/кв.м. • Пловдив – 489 евро/кв.м. • Варна– 699 евро/кв.м. • Бургас – 578 евро/кв.м. • Стара Загора – 454 евро/кв.м. • Велико Търново – 372 евро/кв.м. * реален ръст - след приспадане на инфлацията чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени. Отчитането на инфлацията дава по-точна представа за реалното изменение на цените на имотите.