Новини

Зам.-кметът Албена Атанасова провери изпълнението на център за настаняване от семеен тип

Зам.-кметът на София Албена Атанасова с ресор „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания” провери днес изпълнението на Центрове за настаняване от семеен тип в кв.„Суха река - запад”, район „Подуяне”. На улиците „Царево ливада” и „Неофит Бозвели” са изградени две къщи от семеен тип. В момента те се обзавеждат. Сградите са построени по проект „Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедурата “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12 По проекта са изградени 13 Центъра за настаняване от семеен тип и 3 защитени жилища на територията на осем столични района.