Новини

Фотоволтаици осигуряват част от електроенергия в ИСУЛ

ISUL

Откриха демонстрационни инсталации за енергийна ефективност и източници на възобновяема енергия в УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ. Съоръженията са изградени по проект STACCATO, съфинансиран по 6-та Рамкова програма на ЕС. За прилагането на интегрирани мерки за енергийна ефективност, енергиен мениджмънт и използване на възобновяеми енергийни източници в ИСУЛ безвъзмездно са осигурени около 530 хил. лв. Дейностите по проекта са реализирани в периода декември 2013 – септември 2014 г. Те са обхванали изграждането на система за енергиен мониторинг и мениджмънт, която позволява дистанционно управление и оптимизиране на работата на 2 абонатните станции на болницата. Монтирани са близо 800 термостатни радиаторни вентили като допълнение на мерките за пестене на топлинна енергия. На покривите са поставени 106 слънчеви колектори за подгряване на вода и 105 фотоволтаични панели за производство на електроенергия. Слънчевата енергия осигурява допълнителна сигурност на някои жизнено важни системи в болницата. В коридорите на сградата е поставено светодиодно осветление, което намалява наполовина потреблението на енергия спрямо досегашните луминисцентни тела. Очакваната годишна икономия от реализираните мерки възлиза на над 100 хил. лв.