Новини

„Св. Александър Невски“ става собственост на църквата

Министерският съвет прехвърли безвъзмездно на Българската православна църква Патриаршеския храм „Св. Александър Невски“. Правителството обяви имота - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, с условие в срок до 31 декември 2014 г. БПЦ да учреди в полза на Министерството на културата безвъзмездно право на ползване върху част от сутерена – „Крипта“, и подхода към нея на първия етаж за срок от 25 години, уточняват от пресслужбата на Министерски съвет. Предоставянето на правото на собственост върху имота с обща площ 4951 кв. м и сградата на храм-паметник „Св. Александър Невски“ създава по-добри възможности Българската православна църква да изпълнява функциите си. Дълги години на храма не можеше да бъде извършен ремонт, тъй като бе ничия собственост.