Новини

Методика за оценка на пътните проекти по ОПТ ще възлезе на повече от 200 000 лв.

В Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) бяха отворени ценовите предложения за разработване на методика за оценка на пътните проекти, финансирани по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.” (ОПТ). Оценката на обектите ще бъде изготвена след приключване на строителните дейности, които трябва да бъдат приключени в рамките на допустимите разходи на програмата - до края на 2015 г. Проектът за разработване на методика се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОПТ. Целта е да се актуализира анализът „Разходи – ползи” за пътните обекти, да се прегледа постигнатата икономическа ефективност, въздействие. Допуснати участници са петима. Най- ниската оферта е на Обединение „Аниса-ППМ“, в което участват: „Аниса-М“ ЕООД и „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД, обявило 232 425 лв. без ДДС. Най-високата цена е поискало  Обединение „Рила Транспорт Консултинг“ с участници: „Рила консулт“ ЕООД и „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД – 480 000 лв. без ДДС. Обединение „Инфра – Транс“, в което са „Инфрапроект консулт“ ЕООД и „Трансконсулт - 22“ ООД е предложило 332 000 лв. без ДДС. Общата цена за изпълнение на договора на  „Интеладвайзърс“ ЕООД е 293 400 лв. без ДДС. Предложената сума от кандидата Обединение „Мости-ИКП“, в което са: „Мости България“ ЕООД, „Мости Катовице“, „Инжконсултпроект“ ООД е 372 000 лв. без ДДС.