Новини

Министър Николина Ангелкова откри информационен ден за финансиране на телекомуникационни проекти по Механизма за свързване на Европа

„Наличието на високоскоростен достъп до интернет и иновационни цифрови услуги в трасневропейски мащаб е от съществено значение за икономическия растеж и единния пазар.” С тези думи служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова откри днес информационен ден за популяризиране на възможностите за финансиране на телекомуникационни проекти по Механизма за свързване на Европа. Тя обясни пред медиите, че събитието е организирано, за да могат местните власти, бизнеса и неправителствения сектор да научат какви са възможностите за финансиране в тази област по линия на Механизма за свързване на Европа. „За периода 2014 – 2020 г. по този инструмент в частта „Телекомуникации” са предвидени 1,1 млрд. евро. Проектите, които могат да бъдат финансирани са основно в областта на широколентовия достъп, интернет, електронно управление. Защо България да не се възползва от тези средства”, подчерта Ангелкова. Тя обясни още, че механизмът дава възможност за подготовка на проекти от общ интерес, като това става в рамките на политиката за трансевропейски мрежи в секторите „Транспорт”, „Телекомуникации” и „Енергетика”. Финансовият пакет за изпълнение на механизма за периода 2014-2020 г. е 33 млрд. евро. Най-много са предвидени за сектор „Транспорт” - 26, 2 млрд. евро, а за сектор „Енергетика” са в размер на 5,8 милиарда евро”. По време на събитието представители на Европейската комисия и Световната банка представиха инициативата „Свързани общности“ и конкретната процедура за кандидатстване. Чрез нея се подпомага развитието на широколентовите мрежи в регионите и градовете. Целта е да се набележат и подкрепят няколко иновативни пилотни проекти за разгръщане на високоскоростна широколентова инфраструктура, които да могат да бъдат приложени в целия Европейски съюз. В рамките на инициативата се представят потенциални европейски проекти за широколентов достъп и определят най-зрелите от тях, които ще имат приоритет при получаване на „техническа помощ“ чрез Механизма за свързване на Европа, в рамките на партньорството между Европейската комисия и Световната банка. С инициативата се създава общност на заинтересовани страни, която ще работи за намаляване на различията във високоскоростния широколентов достъп. Всички публични или частни организации, работещи на местно, регионално или национално ниво, могат да представят проекти за широколентова инфраструктура. Заявленията трябва да бъдат подадени преди 15 октомври 2014 г.