Новини

Завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”

На 20 октомври 2014 г. завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на АЕЦ “Козлодуй”. След извършена проверка и получено разрешение от Агенцията за ядрено регулиране, в 10 часа и 27 мин. блокът бе включен в паралел с електроенергийната система на страната.

По време на годишния ремонт, започнал на 13 септември, успешно бяха изпълнени планираните ремонтни дейности, профилактика на оборудването и на системите на блока. В ремонтната програма беше включено изпълнение на дейности по проектите за продължаване на срока на експлоатация, мерки от Националния план за действие след проведените стрес тестове и за повишаване на топлинната мощност до 104%, както и значими допълнителни дейности, вследствие на установени след спирането дефекти по оборудването. В рамките на престоя реакторът на 1000-мегаватовия шести блок бе презареден със свежо ядрено гориво за следващата горивна кампания.

Другият 1000-мегаватов пети енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” – работи с пълно натоварване на мощността в съответствие със съгласувания график с “Електроенергиен системен оператор” ЕАД.