Новини

Проектът за промени в Закона за електронно управление е публикуван за обществено обсъждане

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията публикува за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление. Мотивирани предложения могат да бъдат изпращани в продължение на 14 дни. Промените в Закона за електронното управление бяха подготвени от експертна група, назначена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова. В екипа работиха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), браншовите и работодателски организации от сектора (КРИБ, БТПП, БАИТ, БАСКОМ), БАН, университети и неправителствени организации. Проектът бе представен на директорите с ресори информационни технологии и мрежова сигурност на министерствата и агенциите, както и на компаниите от сектора на информационните технологии и съобщенията. Бяха получени над 80 предложения и коментари, като голяма част от тях бяха включени в проекта за промени, след анализ на работната група. Проектът бе представен и одобрен от Съвета за електронно управление, който се председателства от вицепремиера Екатерина Захариева. Целта на промените е ускоряване на електронното управление и създаване на ефективни и работещи системи и услуги на държавната администрация. Основните изменения и допълнения в Закона са насочени към гарантиране на синхрон в работата на институциите в областта на електронното управление. Акцент е актуализацията на правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, който ще координира планирането на секторните ИТ политики и  различните проекти в администрацията, така че да се създаде работеща среда за електронно управление. Новите отговорности са свързани и с координация при планирането на нужните информационни ресурси в държавата, включително инвестиционни програми и проекти, които да отговорят на изискванията на закона и стратегиите за развитие на електронното правителството. Една от основните промени в Закона за електронното управление е и създаването на системен администратор, който ще осигурява устойчивост на резултатите и проектите в електронното управление. Тази структура ще осъществява поддръжката и пълната функционалност на общите системи и информационни ресурси на електронното управление, при спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Друга задача на администратора е да участва в тестването и приемането на проектните резултати, както и тяхното интегриране в общата информационна среда на електронното управление с цел осигуряване на тяхната устойчивост и  ефективно използване.