Новини

EPIC: Предлагаме да ангажираме екип, който да бъде натоварен с решението на проблемите на КТБ

Петер Голдшейдер,Управляващ партньор на EPIC изпратил писмо до г-жа Нели Кордовска, заместник ъправител на БНБ и г-жа Нина Стоянова, главен юрист в БНБ относно преструктурирането на Корпоративна Търговска Банка. Публикуваме го без редакторска намеса: До: Българска Национална Банка пл. Княз Александър 1 1000 София България На Вниманието на: г-жа Нели Кордовска, Заместник Управител г-жа Нина Стоянова, Главен юрист Относно: Преструктурирането на Корпоративна Търговска Банка Виена 20-ти Октомври 2014 Уважаема г-жо Кордовска, Уважаема г-жо Стоянова, Благодаря ви за последните писма и обяснения. Що се отнася до споменатата тема за медиите, бихме искали да отбележим, че ЕПИК не е давал никакво интервю по въпросите, свързани с КТБ, нито е правил каквито и да било коментари относно БНБ, тъй като ние считаме, че подобни изявления биха били неползотворни и биха усложнили допълнително ситуацията. Държим да отбележим все пак, че ние не можем да контролираме какво медиите публикуват или не публикуват. Моля, позволете ни да подчертаем, че по наше мнение евентуална дискусия през обществените медии за нас е потенциално опасна и поради тази причина, ще продължим да се придържаме към тази позиция. Преките комуникации с БНБ ще останат за нас най-ценният инструмент. Следователно, бихме искали да се дистанцираме от всякакви публични изявления, правени, или които ще бъдат направени както от Бромак, така и от г-н Ц. Василев. За ваша информация подчертаваме, че не носим отговорност за нито едно от тях и че не ги подкрепяме. Повтаряме, че всякаква публична дискусия през медиите при настоящата усложнена обстановка е контрапродуктивна и по този въпрос сме информирали г-н Ц. Василев. Що се отнася до споменатите в последното ви писмо документи, вече ви изпратихме изискваното от вас надлежно подписано пълномощно от Bulgarian Acquisition Company II S.a.r.l. Надяваме се, че това ясно доказва, че ние сме легитимният представител на Генералния Държавен резервен фонд на Оман (ГДРФ). Относно ВТБ, моля имайте предвид, че, макар и да нямаме специално споразумение за представителство, ВТБ ясно изрази подкрепата си към усилията на ЕПИК и останалите акционери да спасят и стабилизират КТБ. По отношение на дискутираното между нас споразумение за конфиденциалност, ще обсъдим в отделен разговор или кореспонденция решението на този въпрос. В името на нашето бъдещо сътрудничество бихме искали да предложим да ангажираме екип, който да бъде натоварен с решението на проблемите на КТБ (възможно е в него да се включат представители на други Български официални институции), който може да облекчи поддържането на комуникациите с вас. Очевидно е, че решението по този въпрос е във ваши ръце. Както предложихме в писмото, изпратено от ГДРФ вчера, ние настояваме за среща с вашия екип, за да обсъдим конкретни стъпки, включващи екшън планове и графици. Позволете ми отново да заявя колко ценно за нас е вашето и на други институции сътрудничество при разрешаването на този комплексен казус. С уважение, Петер Голдшейдер, Управляващ партньор