Новини

Споразумението между ЧЕЗ и Албания е потвърдено: Страните са изпълнили всички предварителни условия; ЧЕЗ ще получи приблизително 3 милиарда чешки крони

В сградата на Секретариата на Енергийната общност във Виена страните взаимно си потвърдиха, че са изпълнени всички изискващи се предварителни условия. В резултат Споразумението за уреждане на спора, подписано между ЧЕЗ Груп и Албания през юни тази година, влезе в сила. Въз основа на това Споразумение, ЧЕЗ ще получи общата сума от 100 милиона евро, която е близка до първоначална инвестиция на ЧЕЗ за придобиване на албанската електроразпределителна компания. „Доволен съм, че успяхме да доведем споразумението до успешен край и, че страните изпълниха предварителните условия за неговото влизане в сила. Сега няма никакви препятствия сумата да бъде преведена по нашата сметка“, каза Даниел Бенеш, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на ЧЕЗ. Съгласно Споразумението за уреждане на спора, ЧЕЗ Груп ще получи компенсация в размер на 85 милиона евро за дължими плащания и срещу дяла си в разпределителното дружество, като компанията вече получи други 15 милиона евро. Сумата ще бъде изплатена на годишни вноски до 2018 година, като вноските са гарантирани и обезпечени чрез гаранция от призната европейска банка. На датата на влизане в сила на Споразумението, 76% от собствеността на ЧЕЗ в разпределителното дружество са прехвърлени на Албанското правителство. „С влизането в сила на това Споразумение за уреждане на спора, ние ще сме получим средствата доста по-рано отколкото при една арбитражна процедура“, добави Бенеш. След датата на влизане в сила на Споразумението ще бъде прекратена арбитражната процедура, която ЧЕЗ заведе срещу Албания през май 2013 г. за защита на своите инвестиции в електроразпределителното предприятие.