Новини

Петима са кандидатите за рехабилитацията на 20 км от път Кочериново - Рила - Рилски манастир

5 са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и реконструкция на 19,78 км от път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, в област Кюстендил. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на: • „ИСА 2000“ ЕООД; • Консорциум „РИЛА 2015“, в което участват: „Пътстрой-92“ АД и „Джамбо 33“ ЕООД; • Консорциум „СТРАБАГ“ ДЗЗД, в което са: „Страбаг“ АГ и „Шрабаг“ ЕАД; • „АГРОМАХ“ ЕООД; • Обединение „МЕГА ГРУП РИЛА 2014“, в което са: „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД и „ГЕРТ ГРУП“ ООД. Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран започва в чертите на гр. Рила и завършва при източната порта на Рилския манастир. Пътят преминава през град Рила, село Пастра и достига до манастира. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 11 829 340 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни. 8 кандидатите за строителен надзор при рехабилитацията на близо 15 км от път III-401 Микре - Ловеч от км 0+000 до км 15+479.38, в област Ловеч. Постъпилите предложения са от: • „Пътконсулт 2000“ ЕООД; • „СЖС – ИКП инфраструктура“ ДЗЗД, в което участват: „СЖС България“ ЕООД; СЖС Чех Републик, с.р.о и „Инж Консулт Проект“ ООД; • „Консултантска Инженерна Група“ ООД; • „Трафик Холдинг“ ЕООД; • „Трансконсулт - БГ“ ООД; • „Рутекс“ ООД; • „Пътинвест - инженеринг“ АД; • „Три Ес- Строл-78“ ДЗЗД, в което участват: „Три Ес“ ООД и „Строл - 1000“ АД. Проектите – лот 71 Рехабилитация и реконструкцията на път ІІІ-107 (о.п. Дупница - о.п. Благоевград) - Кочериново - Рила - Рилски манастир от км 11+010.00 до км 30+792.57, и лот 78 Рехабилитация на път III-401 Микре - Ловеч от км 0+000 до км 15+479.38, са предвидени за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Те ще бъдат изпълнени със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет при условие, че има освободен финансов ресурс.