Новини

Научна дискусия по земна механика

Българското дружество по земна механика и геотехническо инженерство проведе своя шести за годината научен семинар. В присъствието на известни учени и преподаватели от УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов” и ВТУ „Тодор Каблешков”, както и на доайена на тази научна дисциплина проф. д-р инж. Георги Стефанов, бяха представени обзорни доклади за проведената през м. септември т.г. XV Дунавска конференция. Еспозе по темата направи доц. д-р инж. Лена Михова от катедра „Геотехника” на УАСГ. Беше презентиран и доклад за новостите в импулсното уплътняване на земната основа.