Новини

Трима са кандидатите за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-207 – основна връзка на област Силистра с АМ „Хемус“

Три са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за рехабилитация и реконструкция на 18,7 км от път ІІІ-207 Ветрино – Тервел - границата ОПУ Силистра от км 8+877,8 до км 15+580,75 и от км 51+848 до км 63+864,69, в областите Варна и Добрич. Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на: • ДЗЗД „Пътища 79“, в което участват: „Пътища и мостове“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД; • „Автомагистрали Черно море“ АД; • ДЗЗД „ПОНТ“, в което са: „Хидрострой“ АД и „Инжстройинженеринг“ ЕООД. Участъкът, който ще бъде основно ремонтиран, преминава през селата Добротич, Калоян, град Тервел и Честименско. Третокласният път осигурява връзката на област Силистра с АМ „Хемус“ на територията на област Варна, както и между общините Ветрино и Тервел. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е 11 245 685 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни. През 2011 г. по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г., като част от лот 7, бяха рехабилитирани близо 18 км от път ІІІ-207 /І-2/ - о.п. Шумен - Девня - Ветрино - Векилски от км 0+250 до км 9+000 и от км 15+620 до км 24+500. Отворени са и офертите за консултантска услуга при рехабилитацията на 19,6 км от път III-818 Долно Церовене – Дългоделци - Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683,20, в област Монтана. Отворените 7 оферти са на: • „Трафик холдинг“ ЕООД; • „Консултантска инженерна група“ ООД; • „Рутекс“ ООД; • „Трансконсулт - БГ“ ООД; • „Пътинвест Инженеринг“ АД; • „Пътконсулт 2000“ ЕООД; • Обединение „Строл – Три ЕС“, в което участват: „Строл 1000“ АД и „Три Ес“ ООД. Проектите – лот 79 Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-207 Ветрино – Тервел - границата ОПУ Силистра от км 8+877,8 до км 15+580,75 и от км 51+848 до км 63+864,69, и лот 72 Рехабилитация и реконструкция на път III-818 Долно Церовене – Дългоделци - Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683,20, са предвидени за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Те ще бъдат финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.