Новини

ИДП: Разговори за политики, а не за личности

В края на юли 2014 година Институтът за дясна политика събра на кръгла маса представители и привърженици на ГЕРБ и Реформаторския блок. Това се случи в момент, в който отношенията между двете формации бяха крайно изострени, а възможността за взаимодействие се смаляваше с всяка публична изява на техни представители. От самото си създаване, Институтът за дясна политика призовава партиите от дясното политическо пространство да ограничат дебата си в рамките на програмите и предложенията си за политики и да спрат междуличностните нападки и конфликти. Призивите ни не бяха възприетите толкова бързо, колкото ни се искаше и очаквахме. Това беше и една от причините, по време на предсрочните избори от 5 октомври 2014 година, да бъде пропусната възможността за предизвикване на дясна вълна, която да доведе до управление във формат ЕНП. В този смисъл изразяваме надежда, че грешките от миналото няма да бъдат пренесени в бъдещето. Днес ГЕРБ и Реформаторският блок поемат заедно основната тежест в управлението на страната, което до известна степен изчерпва една от краткосрочните цели на института. Това обаче в никакъв случай не изчерпва далеч по-важните средносрочни и дългосрочни цели пред България и десницата, които са заложени в програмите на ГЕРБ и Реформаторския блок. Изразяваме надежда, че от тук нататък двете формации ще работят в дух на конструктивност и диалогичност, защото това е единственият начин да защитят и изпълнят в максимална степен реформаторските си програмни намерения. В сложната парламентарна и управленска конфигурация двете партии могат да понесат огромни щети ако не изработят ефективни механизми за взимане на решения и не преодолеят в пълнота междуличностните напрежения, както вътре в тях, така и помежду си. Животът на новото правителство зависи преди всичко от стабилността на общата управленска конструкция на ГЕРБ и Реформаторския блок, която е единствен гарант за бъдещо добро управление на страната. В анализ на Института за дясна политика от септември 2014 година стигнахме до извода, че в 90 процента от случаите, предизборните програми на ГЕРБ и Реформаторския блок се припокриват. Затова отново ще призовем на преден план да бъдат изведени разговорите за политики, а не за личности. В тежката политическа, икономическа и социална обстановка в страната, ГЕРБ и Реформаторският блок заедно, трябва да бъдат фактор на стабилност, а не обратното. Броени дни след конституирането си, новата управленска конфигурация ще бъде изправена пред две сериозни предизвикателства – приемане актуализация на бюджета за 2014 година и приемане на бюджет за 2015 година. Тези два акта ще зададат тона на новото управление и ще покажат способността му да взима тежки решения. Надяваме се в следващите четири години България да има силно дясно-центристко управление, което да изведе страната от кризата и промени фиктивното ѝ членство в Европейския съюз и НАТО.