Новини

Въведените в експлоатация нови жилищни сгради се увеличават, преобладават къщите

Миглена Иванова Въведените в експлоатация нови жилищни сгради отчитат стабилен ръст през третото тримесечие, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Данните обаче затвърждават тенденцията за разширяване строителството на малки обекти – предимно къщи, отколкото на по-големи жилищни блокове. За периода юли – септември са въведени в експлоатация 647 нови жилищни сгради спрямо 585 през предходното тримесечие и 510 спрямо третото тримесечие на миналата година. За първите девет месеца на годината броят на въведените в експлоатация жилищни сгради достига 1 764 срещу 1 617 за същия период на миналата година. Това е близо до данните за деветмесечието на 2012 г. и 2010 г., но значително по-малко от деветмесечието на 2011 г., когато масово се довършваха и въвеждаха в експлоатация започнати преди и по време на финансовата криза от 2008-2009 г. сгради. Новото жилищно строителство остава концентрирано по Черноморието, макари темповете да се забавят. Областите Варна и Бургас са на съответно второ и първо място по въведени в експлоатация нови жилищни сгради през третото тримесечие с по 91 сгради с 612 жилища и 86 сгради с 576 жилища. Изпреварва ги само Стара Загора, където за периода юли-септември са въведени в експлоатация 129 сгради с 415 жилища в тях. Според разпределението на новопостроените сгради по вид най-голям относителен дял имат къщите (71.4%), следвани от жилищните кооперации (17.3%), отчита още статистиката. Строителната активност в жилищния сектор в столицата София продължава да изостава. През третото тримесечие са въведени в експлоатация само 12 нови жилищни сгради спрямо 40 през второто тримесечие и 14 по същото време на миналата година. Същевременно статистиката показва още, че сградното строителство продължава да изостава от гражданското/инженерно строителство и през септември, макар че се отчита известно оживление, което се е отразило положително на общата строителна продукция. НСИ отчита ръст на общата строителна продукция с 2,4% през септември спрямо август и с 5,8% на годишна база. На месечна основа сградното строителство нараства с 1,1% през септември, след като се сви с 0,5% през август и с 1,7% през юли (най-силният спад за годината досега). На годишна база обаче сградното строителство отчита 2,1% намаление през септември. Все пак темповете на спад чувствително се забавят спрямо август, когато беше отчетено свиване на сградното строителство на годишна база със 7,7%. Същевременно гражданското/инженерно строителство нараства с 3,8% през септември спрямо август, след като през август спадна с 0,4%, а през юли записа ръст от 0,7%. На годишна база ръстът на продукцията от гражданското/инженерно строителство се ускорява до 16,5% от 10,4% през август и 13,8% през юли.