Новини

Служителите на ТЕЦ "Варна" ще получат по-високи от стандартните компенсационни пакети

Съгласно българското и европейското законодателство централата трябва да спре работа на 01.1.2015 г.

Служителите на ТЕЦ „Варна“, които ще бъдат освободени от работа след спирането на работата на централата от 01.01.2015 г., ще получат компенсационни пакети, които са два пъти по-големи от стандартните в сектор енергетика. ЧЕЗ ще осигури до 11 работни заплати на всеки един служител в зависимост от стажа му в централата. Това надвишава стандартната компенсация  съгласно браншовия колективен трудов договор в сектора в размер на до 5 работни заплати. Размерът на компенсацията е в съответствие с програма, която е разработена съвместно от ТЕЦ „Варна“ и синдикатите и е заложена в колективния трудов договор.

 

ТЕЦ „Варна“ ще предложи помощ  при регистриране в бюрото по труда и персонални препоръки на всички свои служители. През годините централата винаги е била коректен работодател и е изпълнявала стриктно задълженията си. ТЕЦ „Варна“ е изплащала редовно и в пълен размер възнагражденията на служителите и всички дължими данъци и осигуровки.

 

„За нас това бизнес решение е трудно, но неизбежно. Уверено мога да кажа, че служителите на ТЕЦ Варна са сред най-добрите специалисти в българската енергетика. Благодаря им за подкрепата във всички трудни моменти и предизвикателства, които преодолявахме заедно през последните 9 години,“ заяви Минчо Минчев, изпълнителен директор на централата.

 

ТЕЦ „Варна“ ще трябва да преустанови работа на 01.01.2015 г., за да спази изискванията на българското и европейското законодателство, след като не се намери възможност за нейната екологизация. През последните две години централата бе принудена да работи само по                          5-6 месеца годишно, като отпадна от квотите за производство на електроенергия за регулирания пазар и договарянето на количества за студен резерв. В резултат само за 2013 година ТЕЦ „Варна“ отчете загуба над 67 милиона лева.  Ръководството на централата инициира редица разговори с отговорните институции в търсене на промяна в регулаторната среда, която да осигури пазар за произвежданата от ТЕЦ „Варна“ електроенергия и да бъде запазена ролята на централата като резервна мощност. Тъй като в диалога с институциите не бе намерено работещо решение за промяна в регулаторната среда, ЧЕЗ заедно с БЕХ създаде работна група,  която да проучи възможността централата да остане да работи изцяло на либерализирания пазар. Двете компании разработиха детайлен финансов модел на базата на настоящите цени на електроенергията на свободния пазар, цени на горивото и цени на емисиите на парникови газове, както и други относими фактори. Анализът категорично показа, че при настоящите условия на регионалния електроенергиен пазар, евентуалната инвестиция в централата не е оправдана, тъй като ТЕЦ „Варна“ би произвеждала електроенергия на цена, която няма да е конкурентна на либерализирания пазар в региона.