Новини

Временната комисия по бюджет и финанси ще гледа актуализацията на бюджета

Актуализацията на държавния бюджет за 2014 г. ще разгледа днес временната комисия по бюджет и финанси към Народното събрание. Актуализацията предвижда дефицитът в хазната да нарасне до 3,7 на сто, което ще вкара страната ни в процедура по свръхдефицит. Оперативните данни на финансовото министерство за края на октомври сочат, че вече дупката е близо 1,8 млрд. лева, което прави дефицит от 2,2 на сто. Новопоетият дълг до края на годината ще бъде още 4,5 млрд. лева. Допустимият максимален размер на държавния дълг към края на годината се увеличава до 22,5 млрд. лв. (28,4% от прогнозния БВП). Чрез същия закон за изменение на държавния бюджет за 2014 г. се въвеждат и "поправките КТБ". Сред мерките е разрешение МС да може да предостави заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките до 2 милиарда лева, обезпечени с активи на фонда, включително с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски. Чрез закона се "спасяват" и влоговете на бюджетните организации в банки, обявени в несъстоятелност, като те се трансформират във вземане на Министерство на финансите и и им се възстановяват в левове за сметка на средства от централния бюджет в БНБ. Предвижда се възможност за възстановяване на средствата на бюджетните организации в банка под специален надзор или отнет лиценз (каквато е КТБ) съгласно акт, издаден от Министерския съвет. В него ще бъде разписано, че средствата се възстановяват най-късно до 1 февруари 2015 г. Законът ще влезе в сила в деня на обнародването му. Депутатите от бюджетната комисия ще обсъдят и актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). НЗОК ще получи допълнителни 100 млн. лева. Комисията ще обсъди и гласува и промените в данъчните закони.