Новини

Софийски градски съд наложи запор върху имуществото на КТБ

По молба на БНБ от 11 ноември е допусната обща възбрана и запор върху имуществото на КТБ. Постановено е и спиране на съдебните и арбитражните дела срещу имуществото на банката, потвърдиха от Софийския градски съд за БГНЕС. Вчера със свое определение съдът насрочи делото за обявяване в несъстоятелност на КТБ за 24 ноември. За съдебното заседание, което ще се проведе при закрити врата, са призовани КТБ, БНБ, СГП и Фондът за гарантиране на влоговете в банките. Припомняме, че до производството по несъстоятелност се стигна, след като на 6 ноември БНБ отне лиценза на КТБ. Отрицателният капитал на КТБ е над 3,7 млрд. лева и тя не отговаря на капиталовите изисквания. Още на следващия ден в СГС беше внесено от БНБ искането за откриване на производство по несъстоятелност на КТБ. Управителният съвет на Фонда за гарантиране на влоговете трябва да назначи синдик. Не по-късно от месец след това синдикът трябва да изготви списък на кредиторите и вземанията и да извърши опис на недвижимите и движимите имоти на банката, парите и ценните книги, както и на вземанията й от трети лица. След като банката бъде обявена в несъстоятелност и активите й бъдат реализирани, ще започне изплащането на депозитите, които не се покриват от Фонда за гарантиране на влоговете. Беше обявено, че гарантираните депозити ще започнат да се изплащат от 4 декември.