Новини

Гоце Делчев търси изпълнител за изготвянето на технически паспорти и проекти за ремонт на училища и детски градини

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка за изработване на технически паспорти на две училища, две детски градини, една детска ясла и на Дома на културата, както и проекти за ремонта им. Обявлението е публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Става въпрос за Второ основно училище „Гоце Делчев, Трето основно училище „Братя Миладинови“, ОДЗ №1 „Калинка“, ЦДГ №4 „Радост“, Детска ясла „Пролет“ и Дома на културата в града. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 77 хил. лева без ДДС. Поръчката се реализира в изпълнение на проект "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от оперативната програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., приоритетна ос 5 „Техническа помощ“. Желаещите да участват в процедурата могат да подават документи до 29-ти декември. Офертите ще бъдат отворени на 30-ти декември, от 11 ч.