Новини

234 проекта за около 800 млн. лева са договорирани по мярка 321 от ПРСР 2007-2013

Общо 234 проекта на стойност около 800 млн. лева са договорирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката на селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Това съобщи на националната конференция „Предизвикателства при изпълнението на обекти по ОПОС и ПРСР”, организирана от Камарата на строителите в България (КСБ), Божидар Попов, експерт от Дирекция „Оторизация на плащанията по ПРСР” в Държавен фонд „Земеделие”. По мярката се финансираха общини, неправителствени организации и читалища, като се отпускаха средства за строителство и реконструкция на общински пътища, канализационни системи и съоръжения, общински сгради, центрове за отдих, свободно време и спорт и други. Максималната допустима помощ за бенефициентите общини беше 3 млн. евро, а за останалите бенефициенти – 500 хил. евро. Мярка 321 беше една от най-атрактивните по ПРСР за програмния период 2007-2014 г. Заради големия интерес към нея неколкократно бяха прехвърляни допълнителни средства от по-неатрактивните мерки на програмата. Божидар Попов посочи, че от договорираните 800 млн. лева са изплатени близо 500 млн. лева, т. е. около две трети от парите. Той подчерта, че трябва да се свърши още много работа, за да се усвоят максимално повече средства за стария програмен период. Попов представи и най-често допусканите от бенефициентите грешки при осъществяването на проектите, финансирани със средства от мярка 321, заради които са намалявани и субсидиите. Един от най-честите проблеми е нарушаването на т. нар. 3-процентно правило, съгласно което Разплащателната агенция, при обработката на заявките за плащане, сравнява исканата от бенефициента сума и определената за окончателно допустима сума. Европейската комисия е определила, че разликата между двете суми не бива да надхвърля 3%, а при несъответствие се налага санкция в размер на разликата между допустимите 3% и установената при съпоставката разлика. Попов каза още, че често бенефициенти не са подавали запитвания към Фонд „Земеделие” при промени по проектите, за да проверят дали тези промени ще се приемат като допустими за финансиране, или не. Често са допускани и технически грешки в документацията по проектите, както и не е осъществяван достатъчен контрол при спазването на критериите, заложени в тръжните процедури.