Новини

България е сред най-печелившите от евросредствата за 2013 г.

„През 2013 г. България се оказва един от най-големите нетни получатели на европейски средства и то – въпреки политическата нестабилност в страната ни. За да достигнат фондовете до всички европейци, са необходими три основни предпоставки – административен капацитет, достатъчно финансиране и политическа стабилност на национално ниво. Едва тогава можем да говорим за постигане на резултати и ефективност на програмите.“ Това каза Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата (ЕСП), при представянето на Годишния одитен доклад за изпълнението на европейския бюджет за 2013 г. в Комисията по бюджет и финанси на НС. Тя добави още, че въпреки наличието на определени предизвикателства, България навлиза в своя втори програмен период с вече натрупан опит и реализирани ефекти от прилагането на политиките за сближаване.

Според европейските одитори 4,7% от всички плащания с европейски средства за 2013 г. не са разходвани според правилата, а в повечето случаи страните-членки са имали достатъчно налична информация за засичане и коригиране на грешките при политиките със споделено управление между ЕК и държавите-членки.

„Съществени грешки бяха констатирани в почти всички разходни области на европейския бюджет и във всички държави, като най-много те са традиционно в политиките за регионално развитие, енергетика, транспорт и при инвестициите за развитие на селските райони. Установихме, че системите за наблюдение и контрол са частично ефективни и има сериозни разлики в тяхната ефективност в различните страни. Необходими са повече усилия за подобряване на системите за контрол, както и стъпки в посока опростяване на сложните разходни механизми по европейските програми,“ отбеляза българският представител в ЕСП.

В презентацията пред депутатите Илиана Иванова открои основните рискове при проектите в кохезионната политика, а именно нарушаването на правилата за обществени поръчки, както и недопустимост на бенефициентите.

„В последните години ЕСП публикува редица специални доклади, подчертавайки, че е важно европейските средства не само да бъдат разходвани, но и да бъдат заложени ясни и измерими показатели за оценка на резултатите. Новата законодателна рамка за започващия програмен период 2014-2020 е стъпка в правилната посока. Надявам се Комисията и страните-членки, да продължат със своите усилия, за да осигурят повече отчетност за европейските данъкоплатци,“ подчерта Илиана Иванова.