Новини

Министерството на финансите възстанови остатъка от 36,8 млн. лв. на 15 общини по блокираните им сметки в КТБ

Министерството на финансите възстанови остатъка от 36,8 млн. лв. на 15 общини по блокираните им сметки в КТБ и така всички средства на общините по блокираните им сметки в КТБ са възстановени напълно. Припомняме, че общият размер на наличностите на общините в КТБ беше 76,1 млн. лв., от които през месец септември бяха предоставени временните безлихвени заеми от централния бюджет за 39,3 млн. лева.

Извършената на 13 декември 2014 г. операция е въз основа на подадена справка-декларация от общините, в изпълнение на РМС 802/03.12.2014 г. и във връзка с чл. 99 от ЗДБРБ за 2014 година. Чрез бюджета на съответната община ще се извърши разпределението им по сметки и по второстепенни, и от по-ниска степен, разпоредители. По този начин ще се възстановят текущите разплащания на дейностите в общините и ще се намалят просрочените задължения, свързани с основни социални и инфраструктурни проекти.

Средствата от 76,1 млн. лв., разпределени по общини:

 • Белица - 10 641 363 лв.

 • Гоце Делчев - 2 655 843 лв.

 • Симитли - 321 222 лв.

 • Айтос - 5 482 002 лв.

 • Бургас - 21 359 362 лв.

 • Созопол - 6 401 700 лв.

 • Сунгурларе - 3 157 344 лв.

 • Козлодуй - 594 082 лв.

 • Дупница - 977 125 лв.

 • Долна Митрополия - 610 210 лв.

 • Раковски - 3 148 126 лв.

 • Сливен -12 352 577 лв.

 • Борино - 964 224 лв.

 • Казанлък - 5 884 224 лв.

Харманли - 1 556 216 лв.