Новини

БНБ ревизира надолу данните за преките инвестиции в България за третото и второто тримесечие

Българската народна банка (БНБ) ревизира значително данните за преките инвестиции в България за третото и второто тримесечие. За периода юли-септември 2014 г. обемът на преките чужди инвестиции е намален до 26,6 млн. евро, докато първоначалната оценка беше за 354,3 млн. евро. За периода април-юни обемът на инвестициите е намален до 52,2 млн. евро при първоначална оценка от 304,5 млн. евро. За първото тримесечие обаче обемът на преките инвестиции в страната е увеличен до 508,9 млн. евро спрямо първоначалната оценка от 446,7 млн. евро. Общият обем на преките чужди инвестиции в България за периода от януари до края на октомври достига 804,9 млн. евро, като намалява с 505,5 млн. евро спрямо същия период на миналата година. През октомври – първият месец от последното тримесечие на годината, е отчетен ръст на преките инвестиции в страната от 217,3 млн. евро спрямо спад през октомври 2013 г. от 8,2 млн. евро. Дяловият капитал за периода януари-октомври 2014 г. (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезидента в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания от сделки с недвижими имоти в страната) възлиза на 403,8 млн. евро. Той е по-нисък спрямо същия период на 2013 г. с 422,1 млн. евро. Постъпленията от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти възлизат на 106 млн. евро при 129,4 млн. евро за януари-октомври 2013 г. По държави най-големите преки инвестиции в страната през първите десет месеца на годината идват от Нидерландия – 225,8 млн. евро, а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия - -214,7 млн. евро.