Новини

С три години се удължава мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти

Народното събрание (НС) удължи с три години до края на 2017 г. мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти. Това стана с приетите на второ четене промени в Закона за собствеността. Удължаването на срока е необходимо заради неприключилия процес по актуване на имотите държавна и общинска собсвеност, посочва се в мотивите на вносителя на поправките в нормативния акт. Отделно не достигат финансови средства за актуването, липсва административен капацитет и има проблеми с идентифицирането на имотите по действащите към момента карта на възстановената собственост, подробен устройствен план или влязла в сила кадастрална карта и кадастрални регистри. Много населени места все още не разполагат с кадастрална карта. До 30 юни 2015 г. Министерският съвет трябва да представи обаче план за действие, за да се спази новият заложен в закона срок на действие на мораториума.