Новини

Одитният регулатор откри пропуски при одита на КТБ от KPMG

Пропуски и несъответствия в начина, по който компанията "KPMG България" е одитирала Корпоративна търговска банка (КТБ) преди финансовата институция да се окаже в неплатежоспособност, е открил българският регулатор, който надзирава регистрираните одитори в страната, съобщава БНР. След фалита на КТБ Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) започна разследване на проведените от "KPMG България" одити на банката за периода 2009-2013 г. Регулаторният орган обяви, че в началото на следващата година ще вземе решение какви санкции ще наложи. Възможно е глобите да са за отделни лица, провеждали одитите на КТБ, или на цялото поделение на KPMG в страната. Независимите финансови одити на годишните финансови отчети на Корпоративна търговска банка са били извършени при наличието на някои съществени пропуски и несъответствия с изискванията на международните стандарти за одит във връзка с отпускане на заеми от страна на банката, посочва в свое решение българският регулатор. Българското поделение на водещата международна одиторска компания попадна под атака и на управляващите от ГЕРБ, след като председателят на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова обвини компанията в престъпна небрежност.