АМ "Струма" лот 3.2

Изготвят екологични оценки на двата варианта на лот 3.2 на АМ „Струма”

НКСИП търси изпълнител за ОВОС на трасето

Откриха процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изготвяне на доклад за ОВОС и ДОСВ за Подобряване на трасето на лот 3.2 на автомагистрала „Струма”. Отсечката е с дължина 21 км и обхваща трасето от с. Крупник до Кресна, в което се предвижда изграждането на тунел с дължина 15 км. Индикативната стойност на участъка е 490 млн. евро без ДДС. Възложител на публичния търг е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), която отговаря за подготовката на лот 3 на АМ „Струма”. Изп. директор на НКСИП инж. Асен Антов обясни пред вестник „Строител”, че търгът включва изготвянето Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на двата варианта за преминаване - чрез дълъг тунел и подготвяната алтернатива с виадукти и къси тунели. По думите му избраният изпълнител ще разработи екологичните оценки успоредно, за да могат резултатите да бъдат сравнени. Прогнозната стойност за изработването на доклада е в размер на 65 хил. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено от Оперативна програма „Транспорт” (ОПТ). Постъпилите оферти на участниците ще бъдат отворени на 22 декември 2014 г. в НКСИП. Паралелно се извършва и избор на изпълнители за пътните участъци на лот 3 на АМ „Струма”. Оценяват се първите фази от обществените поръчки с етап на предквалификация за проектиране и строителство на лотове 3.1 и 3.3. Миналата седмица НКСИП приключи процедурата за извършване на одит на пътна безопасност на идейния проект на АМ „Струма” лот 3, част „Пътна”. Компанията реши да възложи обществената поръчка на „Трансконсулт – 22” ООД, която предложи да извърши одита за 5 хил. лв. без ДДС. Средствата ще бъдат осигурени от ОП „Транспорт”. НК „Стратегически инфраструктурни проекти” продължава и работата си по подготовката за доизграждането на АМ „Хемус”. Компанията откри тръжна процедура с предмет: „Извършване на предварителни археологически проучвания – издирване на археологически обекти за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1)”. Прогнозната стойност на поръчката е 50 хил. лв. без ДДС. Финансирането на проекта е по ОПТ. Публично отваряне на подадените документи ще се състои на 23 декември 2014 г.