Новини

ДЕКЛАРАЦИЯ

В средата на 2008 г. за главен архитект на община Ямбол бе назначена арх. Терзиева. За тези приблизително 2 години в дирекция УТС на общината в дейността, за която отговаря главният архитект, настъпи истински хаос. Голяма част от преписките не приключват в срок. Главният архитект превишава правата си, изисквайки нерегламентирани документи и разпорежда действия, които не са законосъобразни.

В резултат се създава административен произвол, който е несъвместим с пазарната философия на ЗУТ. Прекалено тромавият бюрократичен стил при вземане на решения от арх. Терзиева тормози строителния бизнес в Ямбол почти 2 години. Проблемите в градоустройството, които би трябвало да бъдат приоритет на главния архитект, не се решават, за сметка на всекидневно дребнотемие и своеволно тълкуване на ЗУТ. Никой не знае кога ще приключи една процедура, било то за ПУП, строително разрешение или регистриране на завършен строеж. Често изобщо не се отговаря на административни искания. Неадекватното поведение на арх. Терзиева увеличава трудностите, породени от икономическата криза в момента.

Фирмите, членуващи в Камарата на строителите - Ямбол, се надяват кметът на община Ямбол да вземе спешни мерки, като освободи арх. Терзиева и назначи за главен архитект доказан специалист, уважаван колега както от нас, така и от колегите от Камарата на архитектите и Камарата на инженерите. Декларацията е приета на общото събрание на Камарата на строителите в България – Областно представителство - Ямбол, на което присъстваха 22 строителни фирми с 21 гласа „за” и един глас „въздържал се”. Общото събрание на КСБ, ОП-Ямбол, одобри приложение към настоящата декларация.

Председател на КСБ, ОП-Ямбол - инж. Н. Георгиев