ОП на КСБ

Инж. Пенко Стоянов: В настоящото извънредно положение браншът ще има затруднения да запази работещите

Чрез в. „Строител“ успяваме да хвърлим светлина както върху нашите проблеми, така и на успехите си

Росица Георгиева Инж. Стоянов, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера е специализирана? Завърших Математическата гимназия във Варна, а след това Висшето военноморско училище в града. Възпитаник съм и на Генералщабната академия в Санкт Петербург. Преминах и няколко форми на следдипломно образование като двугодишен курс по „Икономика и мениджмънт на ВиК сектора“ в Университета за национално и световно стопанство. Строителната фирма, която управлявам, е „Нектон 2“ ООД. „Нектон“ е създадена през 1991 г. Работим не само във Варна, но и в цялата страна. Започнахме като компания, занимаваща се с хидротехническо строителство на територията на пристанищните комплекси в морската столица, в ТЕЦ „Варна“, в корабостроителницата. Постепенно преминахме към ремонт на пристанищни съоръжения и подземни кранове, както и обновяване на заводски елементи. През 1993 г. създадохме отдел „Жилищно строителство“ и оттогава „Нектон“ се занимава с изграждането на къщи и многофамилни здания. Развитието ни продължи и през 1998 г. обособихме още едно специализирано подразделение, което да работи преимуществено във ВиК сектора по две основни направления – изграждане на ВиК мрежи и на пречиствателни станции за отпадни води. Първоначално поемахме индустриални обекти, а през 2004 г. отделихме дейността си, свързана с пречистването на битови отпадни води, в самостоятелна фирма. Вече имаме самочувствие, че сме инженерингова компания, която може да работи в малкия и средния строителен сегмент на световно ниво. Посочете някои от най-интересните обекти, които сте изпълнили? В жилищния сегмент можем да се похвалим с изграждането на десет кооперации и двайсет къщи в комплексите между Каварна и Варна. Това са бутикови здания. Интересно е голф игрището Black Sea Rama, където проектирането и изпълнението на ВиК системата заедно с пречиствателните станции са наше дело. Ние отговаряме и за поддръжката на съоръженията. В момента работим по една малка бутикова сграда с 15 апартамента, но силата ни е в хидротехническото строителство – проектиране, изграждане на ВиК и помпени станции. При много големи инфраструктурни обекти сме изпълнявали ВиК системите. Най-предизвикателният проект е отпреди година - канализационните съоръжения в кк „Св. св. Константин и Елена”. Ръководите Областното представителство на КСБ във Варна. Какви са проблемите и предизвикателствата тук, с които строителите се сблъскват? Едно от главните затруднения е инертността на колегите ми по отношение на активността и включването им в работата на ОП на КСБ - Варна. От членовете на Областното представителство на общите събрания присъстват не повече от 1/3 от тях. Това е нещо, което трябва да преодолеем, и хората от бранша да намерят в лицето на КСБ организация, която да представлява техните интереси и да получават реална помощ. Да си сътрудничат както с ръководството на Камарата, така и със структурите по места. Вписаните строители от Варна в ЦПРС са 466, а членовете на ОП на КСБ са 166. Това показва, че имаме още върху какво още да работим. Какви са приоритетите на ОП на КСБ – Варна, за 2020 г.? Целите ни са преди всичко свързани с постигането на такава работна среда, в условията на която конкуренцията между членовете на ОП Варна да е съпътствана от лоялност и добри практики. Друга основна задача е представянето на всички възможни практики на обучение. Цялата информация, която се канализира в София, не може да се сравнява с откъслечната, която достига до фирмите по места. Голям проблем във Варна е, че продължава да има сериозна нерегулярност на строителния процес - три месеца работим всеки ден, а след това два месеца нямаме обекти. Това поражда трудност при задържането на кадрите. Със съвместни усилия търсим решения на този сложен въпрос. Как ОП Варна си партнира с представителите на местна власт? На Общото събрание на ОП най-много време за дискусии бе отделено именно на въпроса за взаимодействието между нас и местните власти от областта. Ние имаме много добър диалог с тях, но той невинаги е свързан с решения, които ние приемаме със задоволство. ОП на КСБ – Варна, единодушно прие, че трябва да подкрепи и активно да участва в създаването на Консултативния съвет към кмета на Варна, в който да се разглеждат инфраструктурни и градоустройствени въпроси, както и други теми, свързани със строителния бранш. Освен местната структура на КСБ в този орган ще участват и други такива на КИИП, КАБ и САБ, както и представители на експлоатационните дружества. Ние сме набелязали 20 въпроса, които да предложим за обсъждане. Те са поставени от колеги, които те очертаха по време на Общото събрание и са коментирани и преди. Предстоеше да се състои първото официално заседание, но поради създалата се епидемична обстановка то се отложи. След извънредното положение ще продължим да работим с община Варна и ще проведем първата среща, която се очаква с голям интерес. Как настоящата ситуация, свързана с извънредното положение, се отразява на строителите в региона? Фирмите от областта продължават да работят в условията на извънредно положение. Това е много важно и трябва да не се преустановява. Заработването на заплатата и гарантирането на постъпленията към държавата за нас е по-водещо, отколкото преразпределянето на готови пари от фиска. Строителите разбираме своята висока отговорност към обществото и продължаваме да изпълняваме всички обекти, които възложителите не са спрели, а такива за съжаление има доста. Изпитваме допълнителни затруднения във връзка с ограничителните разпоредби за пътуванията. Това натоварва изпълнителния състав, защото да стоиш в задръстване в продължение на между 1 и 2 часа, без някой да ти плаща - това е израз на жертвоготовност. С гордост мога да кажа, че всички колеги абсолютно спокойно приемат затрудненията и никой дори за миг не е недоволствал заради тях. Проведох комуникация с ръководството на община Варна, където изразих категорична позиция, че строителството не бива да спира. Гарантирах, доколкото е възможно, че във всички фирми от бранша са въведени строги правила за съблюдаване на мерките за безопасност на работното място в условията на епидемия. Разработени са конкретни инструкции за поведение както в офиса, така и на строителния обект, както и правила, които трябва да се спазват. В постоянна връзка сме с централното ръководство на Камарата и изп. директор Валентин Николов. На общината сме изпратили и Обръщението на КСБ. Апелирах да не се затруднява и без това трудната работа на фирмите в настоящите условия. Имаме разбиране от кмета г-н Портних и строителите от Варна продължават да изпълняват своята работа. Какви строителни обекти очаквате да стартират през тази година на територията на Варна? Беше предвидено по време на първото заседание на Консултативния съвет от общината да ни запознаят с инвестиционната програма на Варна за 2020 г., като в тази връзка помолихме да ни изпратят предварително материали. Това беше направено и на базата на получената информация мога да заявя, че ще има много сериозни реконструкции на транспортната система на града с обособяването на кръстовища на две нива, за да бъде облекчен трафикът. Модернизирането на бул. „Васил Левски“ създаде нова среда, но високата пропускателна способност на тази пътна артерия се затруднява от старите кръстовища, които не могат да покрият и 1/10 част от пропускливостта на булеварда. Предстои строителството на нов подход към пристанището от страната на Варненското езеро откъм жп линиите. Това съществено ще промени идеологията на транспорта в натоварените части на града. Ще се извърши ремонт на няколко основни булеварда във Варна. Заедно с това усилено върви подготовка на тръжната процедура за новия кампус на Математическата гимназия. Всички тези проекти ще се изпълняват със средства на общината. Голям дял на строителството, което очакваме да започне, е изграждане на ВиК инфраструктура на стойност 138 млн. лв. Подобна инвестиция в този вид съоръжения не е правена никога в рамките на такъв кратък срок. Тръжните процедури стартираха и там предстои много сериозна работа. Цялата тази палитра от дейности обаче поставя пред бранша много важния въпрос за кадровата обезпеченост. Какви препоръки бихте отправили към ръководството на Камарата? Да се работи за решаване на проблема с недостига на кадри, в тази посока трябва да бъдат насочени усилията. Настоящото извънредно положение ни изненада и браншът ще има затруднения да запази работещите в него. Важно е да се наблегне на обучението на служителите, да се отделят повече ресурси и усилия за подготовка, преподготовка и повишаване на квалификацията на работещите. За мен това е ключово направление на дейност за централното ръководство. Също така трябва да се помисли за юридическа помощ при решаването на казуси, с които ние постоянно се сблъскваме в нашата работа. Ние се опитваме да ги обобщаваме и да ги поставяме. Категорично трябва да се засили функцията на Етичната комисия към КСБ. И пак ще кажа, че е необходимо строителите да получават повече информация от централното ръководство, където се обобщава опитът на целия бранш – това ще даде възможност на много голяма част от колегите ако не да избегнат грешки, то да намалят ефекта от тях. В какви направления от дейността на ОП на КСБ може да си сътрудничите с в. „Строител“? Ние и в момента имаме чудесно взаимодействие с изданието на КСБ. Чрез в. „Строител“ успяваме да хвърлим светлина както върху нашите проблеми, така и на успехите си. Благодарение на чудесното ни сътрудничество ОП изгради много добра комуникация с общинското и областното ръководство на Варна.