ОП на КСБ

Инж. Димитър Костов: Всички фирми продължават дейност при строго спазване на мерките за безопасност

Сред основните ни цели е създаването на младежка организация към ОП Добрич

Росица Георгиева Инж. Костов, бихте ли ни разказали за себе си, как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана? Средното си образование завърших в Добрич, специалност „Строителен техник“. Възпитаник съм на ВИАС (сега УАСГ). През целия си живот професионално съм се развивал в сферата на строителството, като съм заемал различни позиции в държавния и частния сектор. Фирмата, която управлявам, е „Костофф“ ЕООД. Занимаваме се с всякакъв вид СМР - ново строителство, ремонти, метални конструкции, ВиК и др. Не проектираме и когато е необходимо, наемаме проектанти. За част „отопление” също използваме подизпълнители, защото това е специфична дейност от строителството. Реализирали сме редица обекти в Добрич и Варна от първа копка до ключ. Участваме в обществени поръчки за саниране на сгради. Работили сме по ремонти на детски градини и училища, жилищни блокове и др. Кои от реализираните от Вас проекти са по-интересни? Изпълнихме хидро- и топлоизолацията на концертната зала в Добрич. Ремонтирахме сградата на читалището в Генерал Тошево. Във Варна сме работили по обекти в районите „Приморски“ и „Одесос“. Горди сме и със санираните жилищни кооперации в Добрич на ул. „Захари Стоянов“ и пл. „Свобода“, както и с енергийно обновените от нас блокове в Тервел. В момента работим по изграждането на кравеферма. Имаме и редица други по-малки обекти. Ръководите Областното представителство на КСБ. Какви са проблемите и предизвикателствата, с които строителите тук се сблъскват? Невинаги обществените поръчки се печелят от местни компании. Затова по инициатива на ОП на КСБ – Добрич, започнахме да провеждаме поредица от срещи с кметовете от областта, но с оглед на настоящата ситуация те бяха преустановени. Такива се осъществиха в Генерал Тошево, Шабла, Крушари. По този начин се информираме по-добре за инвестиционните програми на общините и установяваме по-тясно сътрудничество. От друга страна местните власти ще ни опознаят по-добре и когато имат строителни проекти, фирмите от област Добрич ще имат по-голям шанс да бъдат предпочетени от тях. Съответно ако кметовете имат затруднения при реализиране на програмите си, ние може да им съдействаме. Какви обекти се очаква да бъдат изпълнени в об­ласт­та? В Добрич се предвижда разширение на депото за депониране на отпадъци, като инвестицията е за 3 млн. лв. В Крушари ще се изпълнява цялостен ремонт на училище. В Генерал Тошево е заложено обновяване на пътна инфраструктура и общински сгради в населените места. След като бъде отменено извънредното положение, предвиждаме да се срещнем с кметовете на Добрич, Каварна и Балчик, за да се запознаем и с техните инвестиционни програми. Изпратих писмо до ръководството на КСБ, в което искаме съдействие по отношение на това общините в региона да използват максимално капацитета на фирмите от област Добрич при изпълнението на обществените поръчки. Това е въпрос на законодателство, но все пак в тази пандемична ситуация той е от ключово значение. Така че ръководството на Камарата би могло да го постави на вниманието на управляващите. Ако фирмите от съответен регион работят в него, ще се намали движението на хора от едно място на друго. Минаха отчетните събрания. Какви цели си поставихте за настоящата година? При нас събранието се проведе още през февруари. Сред основните ни цели е създаването на младежка организация към ОП на КСБ – Добрич. Искаме да задълбочим сътрудничеството си със следващото поколение строители и когато те ни поставят някакви въпроси, ако не може да ги разрешим на местно ниво, ще ги изпращаме за разглеждане към централата на Камарата. Ще продължим и другия си приоритет – разширяване на връзките с общините от регион Добрич. Как настоящата ситуация се отразява на строителите в региона? Затрудненията, които изпитваме след въвеждане на извънредното положение в страната, са свързани с времето, необходимо за преминаване на пропускателните пунктове при влизане и излизане от областните градове, заради което се скъсява работният ни ден. Въпреки това всичките ни фирми са заети и продължават дейност при строго спазване на мерките за безопасност в условията на епидемия. Засега няма сериозни сътресения. Какви препоръки бихте дали на ръководството на Камарата? Първо бих искал да благодаря на ръководството на КСБ за изключително полезната инициатива в Добрич да се проведе обучение по ЗБУТ. То събра доста участници от фирмите, може би 40 души. Заради извънредното положение се прекратиха заседанията на секциите към Камарата на строителите в България. Аз участвам в срещите на секция „Изолации“. Фирми от регион Добрич имат желание да подпомагат работата на тази структура на КСБ, да бъдат търсени и полезни. Ръководството на Камарата може да помисли как те да бъдат включени. В какви направления от дейността на ОП на КСБ може да си сътрудничите с в. „Строител“? Аз съм начело на структурата на КСБ от октомври и считам, че трябва да задълбочим партньорството си с изданието. Би било добре да си създадем практика един път месечно или по-често да изпращаме към Вас материали за публикуване, които да отразяват случващото се в област Добрич. След нормализирането на ситуацията в страната и това ще стане факт.