ОП на КСБ

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ - Пазарджик: Проблемът с липсата на депо за строителни отпадъци трябва вече да намери своето решение

С вестник „Строител“ можем да рекламираме професията на строителя

[caption id="attachment_231068" align="alignleft" width="400"] Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“, Велинград[/caption]

Инж. Делчев, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която ръководите, и в каква сфера на строителството е специализирана?

Завършил съм Университета по архитектура, строителство и геодезия в София през 1997 г., специалност „Промишлено и гражданско строителство”. Баща ми също е строител и може да се каже, че изборът ми на професия е предопределен по наследство.

Фирмата, която управлявам, се казва „Делчев Инженеринг” ЕООД. Специализирана е в изпълнението на инфраструктурни обекти – на пътища и ВиК, като осъществяваме и ремонти на сгради.

Посочете някои от най-интересните проекти, които сте изпълнили.

Реализираните от нас обекти са много. Сред по-любопитните през последните три години е реконструкцията на Професионалната гимназия по горско стопанство „Христо Ботев” - Велинград. Изградихме нова детска градина в село Калековец, община Марица. Ремонтирахме улици в Ракитово, Велинград и в гр. Септември. Също така обновихме Средно училище „Крум Попов” в гр. Левски. Можем да се похвалим и с енергийното обновяване на 7 - 8 блока, както и с много други.

[caption id="attachment_231069" align="alignright" width="400"] Детска градина в село Калековец[/caption]

Ръководите Областното представителство на КСБ в Пазарджик. Какви са особеностите на региона, касаещи бранша. Какви са трудностите и предизвикателствата, с които строителите се сблъскват?

Един от най-съществените ни проблеми е, че нямаме депо за строителни отпадъци, който категорично вече трябва да намери своето решение. Друга сериозна трудност за строителите в региона е липсата на кадри. ОП на КСБ – Пазарджик, помага на Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА). При организирането на различни състезания осигуряваме предметни награди. Съдействаме активно при провеждането на дуалното обучение – много важна тема, за която предстои и семинар, организиран от Министерството на образованието и науката.

ОП Пазарджик участва в създаването на клип за популяризиране на строителната професия и на ПГСА. Той се разпространява в електронните медии на местно ниво в областта. В него управителите на три фирми, специализирани в различни сфери на строителството, и работници от тези компании представят дейността си и перспективите на професията си.

Какви цели си е поставила структурата за настоящата година? Кои ще са основните приоритети в работата на Областното представителство?

Общото годишно отчетно събрание на ОП Пазарджик се проведе през юни. Плановете ни за 2020 г. са да работим активно за разрешаване на проблемите, касаещи бранша в областта, които вече споменах.

Направили сме постъпки за закупуване на нов офис на ОП на КСБ – Пазарджик. Също така сме насочили усилията си в изработването на уеб портал, който да осъществява връзка между търсещите и предлагащите работа в сферата на строителството.

[caption id="attachment_231067" align="alignleft" width="400"] Саниран блок на бул. „Дунав“ 4, Пловдив[/caption]

Как Областното представителство си партнира с местната власт? В какви направления от Вашата дейност виждате възможностите за сътрудничество?

Изградили сме чудесно партньорство с Дирекция „Инспекция по труда – Пазарджик“. С областната администрация също работим много добре. Партнираме си чудесно с всички общински кметове от областта. Предстои среща с кмета на Пазарджик Тодор Попов относно решаване на проблема с депото за строителни отпадъци. Вече беше направена такава със зам.-кмета Петър Петров, който ни увери, че започваме да работим по проблема.

Доколко строителите са запознати с инвестиционната програма на общината за тази година, какво предстои да стартира?

По време на извънредното положение намаля броят на провежданите процедури за възлагане на обществени поръчки, но вече нещата бавно се нормализират. Както във всички сфери на бизнеса, така и при нас се изпитаха финансови затруднения и забавяния на плащанията.

Нямаме информация по отношение на това какви обекти предстои да стартира община Пазарджик.

Посочете 3-те основни приоритета пред КСБ според Вас?

За мен Камарата на строителите в България трябва да оказва съдействие на своите членове пред държавната администрация в лицето на местната власт, министерствата и на агенциите. Да защитава членовете си от нелоялна конкуренция и лоши практики. Другият важен приоритет трябва да е свързан с подпомагане на професионалните гимназии, за да може да има нови попълнения в бранша.

Какви препоръки бихте дали на ръководството на Камарата?

КСБ трябва да работи активно за изменение на нормативната база, касаеща строително-инвестиционния процес. Например има доста проблемни моменти в Закона за устройство на територията и затова много колеги искат нормативният акт да бъде разделен на две части. Необходимо е КСБ да се фокусира и за регламентиране на цената на строителния продукт.

Как структурата, ръководена от Вас, комуникира с ръководството на КСБ? Срещате ли съдействие от тяхна страна и в какви направления?

Работим много добре с изпълнителния директор на Камарата Валентин Николов. Той разбира трудностите, които срещаме, и ни съдейства много активно. Когато строителите трябваше да помогнат за решаване на проблема с водоснабдяването на Перник, той комуникираше с всички председатели на Областните представителства. Заедно с г-н Николов обсъждахме как всички можем да се включим и да съдействаме.

Непрекъснато поддържаме контакти и работим много добре с ръководството в лицето на инж. Илиян Терзиев.

Как строителният бранш излиза от създалата се ситуация около 2-месечното извънредно положение? Възстановява ли се обемът на дейността отпреди 13 март?

Както вече споменах, пандемията оказа влияние на всички нас. Въпреки че продължихме да работим по време на кризата, някои наши колеги изпитаха известни затруднения. Но като цяло ние имахме обекти, по които продължихме дейността си.

Категорично при нас се възстанови обемът на работа от времето, преди да бъде обявено извънредното положение.

В какви направления виждате възможност за разширяване на сътрудничеството между ОП на КСБ – Пазарджик, и в. „Строител”?

С изданието на Камарата можем да си сътрудничим при отразяването на изпълнението на обектите на територията на област Пазарджик. С вестник „Строител“ можем да рекламираме и професията на строителя, защото тя е атрактивна. Винаги сме отворени и за други интересни идеи за сътрудничество с в. „Строител”.