ОП на КСБ

ОП на КСБ – Пловдив, връчи дипломите на първите 28 курсисти по професията строителен техник

В офиса на Областното представителство (ОП) на КСБ в Пловдив на функционално преустроената тераса, съобразно противоепидемичната обстановка в страната тържествено бяха връчени дипломите на първите 28 курсисти по професията строителен техник. Всички те са завършили с висок успех задочната форма на обучение (с очни сесии) по рамковата програма „Б17“ (след средно образование) на специалността „Строителство и архитектура“, III степен на професионална квалификация.

Със събитието бе отбелязан успешният финал на съвместните ползотворни усилия на Професионалната гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) – Пазарджик, ОП на КСБ – Пловдив, и „БГ Алтернатива“. Областното представителство на Камарата е заявило потребност от строителни кадри, а „БГ Алтернатива“ е организаторът на занятията, на лекциите и упражненията чрез сключен нарочен договор с ПГСА. „БГ Алтернатива“ е осигурила и инженери за преподаватели от практиката, а гимназията – мотивирани учители.

[caption id="" align="alignleft" width="346"] Първенецът на випуска Донка Итевска[/caption]

„Обучението е платено и е особено интересно да разберем дали нашите дипломанти са удовлетворени от него. До каква степен са били подпомагани в желанието да повишат квалификацията си. Фактът, че занятията се провеждат сред колеги в залата на ОП, ги кара те самите да се чувстват като домакини, да бъдат съпричастни в значителна степен с това, което изучават и което после ще прилагат в професионалния си път“, подчерта председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов. „Ако курсистите приемат, че офисът на Камарата е техен, че е Домът на пловдивските строители, значи, че сме постигнали много. Така впрочем бяха проведени и бакалавърските, и магистърските програми на ВСУ „Любен Каравелов“, добави той. „Българската строителна общност има тотална необходимост от точно формулиране на нуждите и задачите на подобно обучение“, коментира още Иванов.

По думите му държавата солидно подпомага развитието на професионалните гимназии по строителство, но за него това е едната страна на медала. Защото от завършилите средно образование в тях реално в строителството постъпват много малко. Според Пламен Иванов високото равнище на обща подготовка на възпитаниците на тези учебни заведения веднага ги препраща към висшите училища по строителство и архитектура у нас или в чужбина. А

браншът перманентно изпитва остра нужда от работници и служители със средно образование.

[caption id="" align="alignright" width="257"] Вторият по резултат в професионалното обучение Младен Ганчев[/caption]

„По-голяма част от ЦПО-тата, както и онлайн обученията не са добър вариант за създаване на строителни техници. Издават се „някакви“ документи, но само с документ човек не може да е ползотворен на строителната площадка. Добре е да се знае, че нашите курсисти – голяма част и с висше образование, ще имат самочувствието, че не са хора, които имат дипломи за строителни техници, а са строителни техници, които имат дипломи. Разликата е огромна“, изтъкна председателят на ОП Пловдив.

Дипломите бяха връчени от директора на ПГСА – Пазарджик, инж. Петя Иванова. След като първенецът на випуска Донка Итевска взе своята, сподели, че е доволна от процеса на обучението и от създадената от „БГ Алтернатива“ приятелска атмосфера.

„Преподавателите и лекторите от строителната практика ни дадоха точно това, от което се нуждаем в бъдещия си професионален път.

Аз работя в строителна фирма като ръководител на интегрирана система за управление – по качество, по безопасни условия на труд и опазване на околната среда. Завършихме и два курса по „Безопасност и здраве на работа“ и „Експертиза по влаганите материали в строителството“, поясни Итевска. „БГ Алтернатива“ и Областното представителство на КСБ бяха осигурили да ни преподават изявени от практиката строителни инженери, а учителите ни от професионалната гимназия бяха на високо научно равнище. Определено се получи една симбиоза“, разказа още тя.

[caption id="" align="alignleft" width="423"] Рангел Димитров - един от висшистите преминали обучението[/caption]

Рангел Димитров, управител на строителната фирма „Дарис и КО“ ООД - Асеновград, също сподели своите впечатления. „Това обучение беше важно за мен, за да придобия нужните знания и квалификация да ръководя и проверявам работата на хората си – техници, кофражисти, арматуристи, зидари. Самият аз имам висше икономическо образование, което съм завършил в Германия, и отдавна чувствах, че при ръководството на фирмата ми, а и на самите обекти нещо не ми достига. Получих го тук със съдействието на колегите от Областното представителство на пловдивските строители. Знанията, които ни предадоха, бяха от първа ръка – от хора с практически и висок теоретичен опит“, заяви Димитров.

Вторият по резултат в професионалното обучение Младен Ганчев, който е управител на фирма „Бауверк“, подчерта, че инициативата на ОП Пловдив е много полезна. Той посочи, че има висше икономическо образование и фирмата му работи из цялата област. „Липсата на кадри е огромен проблем не само за нашия бранш. Съвместната идея на ОП на КСБ – Пловдив, с ПГСА – Пазарджик, показва, че има място за нови идеи в консервативен сектор, какъвто е образованието. Приветствам работата с компютъра в офиса, но на строителния обект трябват друг тип хора – нахъсани, със самочувствие, жизнени, които не се плашат от атмосферните условия, които искат един ден да кажат на децата си – това е построил баща Ви!“, бяха думите на Ганчев.

„Домът на пловдивския строител е Вашият дом. И е факт, че образованието дойде при Вас тук, в Областното представителство, а не обратното. Показателни са и Вашите резултати - общият успех на групата е „Много добър” (4,97)“, каза на финала на церемонията Пламен Иванов.


[caption id="" align="alignleft" width="344"] Председателят на ОП на КСБ - Пловдив, Пламен Иванов, с инж. Петя Иванова[/caption]

Инж. Петя Иванова, директор на Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик:

Интересен феномен е, че се включиха и доста висшисти

 

Инж. Иванова, учителите от ПГСА в колаборация с „БГ Алтернатива“ и с участието на ОП Пловдив успяха за кратко време да подготвят 28 техници с трета степен на професионална квалификация.

Първо трябва да кажа, че тази инициатива е на председателя на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов, с когото ние сключихме рамкови взаимоотношения за съвместна дейност. Ще спомена и че нашата гимназия много активно и успешно участваше и в друг негов проект - „Аз мога да строя“.

Чудесно е, че успяхме да реализираме новата идея за професионална квалификация на хора от строителния сектор с различно от специалното образование. Условието е кандидатите да имат средно образование, но интересен феномен е, че се включиха и доста висшисти - икономисти, юристи, инженери и т.н.

Пламен Иванов сключи съответния договор за партньорство с пазарджишката гимназия. Лаская се от доверието в моите колеги. В този проект ние участвахме с капацитета на нашите учители по съответната програма на МОН, вкл. и обучение по немски език.

 

Какво е бъдещето на тази инициатива?

Има нов курс, който вече се провежда. Сформират се и следващи. Оказва се, че намерихме една перспективна ниша. Съвместната идея на ПГСА - Пазарджик, „БГ Алтернатива“ ООД и ОП на КСБ – Пловдив, изпълнява съществени функции – обучение и професионална подготовка на строителни техници, от които браншът има много голяма нужда.