ОП на КСБ

На Димитровден ще връчат наградите „Златен отвес 2020”На Димитровден ще връчат наградите „Златен отвес 2020”

Традиционно вестник „Строител“ е медиен партньор на събитието

На 19 октомври се състоя заседание на комисията за определяне на наградите от конкурса за строителство „Златен отвес 2020“. Организатор на събитието, което се провежда за 19-и път по повод професионалния празник на бранша, е Областното представителство на КСБ във Варна, а медиен партньор е вестник „Строител“. Комисията с председател инж. Стамат Стаматов, член на ОблС на ОП на КСБ – Варна, и членове – Валентин Димов, член на УС на КСБ и на Контролния съвет на ОП на КСБ – Варна, арх. Виктор Бузев, главен архитект на община Варна, арх. Иван Трендафилов, представител на Камарата на архитектите в България, арх. Димитър Стефанов, представител на Съюза на архитектите в България – Варна, инж. Снежана Милева, представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, и Емил Христов, представител на в. „Строител“, определи победителите в шестте категории. Отличия се връчват в следните направления: „Сгради със смесено предназначение“, „Многофамилни жилищни сгради“, „Хотели и ресторанти“, „Административни, офис, промишлени и търговски сгради“, „Спортни и развлекателни обекти, обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването“, „Саниране на обществени и жилищни сгради“. Избран бе и носителят на голямата награда „Златен отвес 2020“.

Право за участие в конкурса имаха строителни фирми, които са завършили своите проекти на територията на България в периода до 30 септември 2020 г. Сред критериите за оценка бяха качеството на строително-монтажните работи, прецизността при спазване на технологиите и детайлите на сградата, съответствието с проекта, както и функционалната пригодност, индивидуалността на архитектурния проект, възстановяването и усъвършенстването на градската среда.

Официалната церемония по връчване на наградите „Златен отвес 2020“ ще се състои на 26 октомври 2020 г. от 16:00 ч. в „Гранд Мол“ – Варна. По традиция от 26 – 30 октомври ще се проведе и строителната изложба, включваща всички участвали проекти.