ОП на КСБ

ОП София обяви победителите в конкурса „Най-добър строител”

Най-голямото Областно представителство на КСБ – в София, обяви победителите в ежегодния си конкурс „Най-добър строител”. В него имат право да участват всички фирми, които са членове на ОП София, както и вписаните в ЦПРС на Камарата на строителите в България, регистрирани на територията на град София или София-област.

Кандидатите подават заявление за участие  до председателя на Областния съвет на ОП София, в което се съдържа информация за реализирани приходи за предходната година, ликвидни задължения към НАП, община, доставчици, подизпълнители и/или работници и служители към момента на подаване, средносписъчен персонал за предходната година, средна работна заплата на 1 лице, предадени с Акт за ползване или Разрешение за въвеждане в експлоатация (Акт №16) строежи за предходната година, среден трудов стаж на целия персонал във фирмата, наличие на сертификати за управление на качеството. Областният съвет разглежда постъпилите заявления и ги разпределя в четири групи: много големи, големи, средни и малки строители.

Награди „Най-добър строител“ за 2019 г. получават:

Категория „Много големи предприятия с оборот над 50 млн. лв.“

„Геострой“ АД – първо място

Категория „Големи предприятия с оборот от 20 до 50 млн. лв.“

„Бараж Груп“ ЕООД – първо място

„Райкомерс Конструкшън“ ЕАД – второ място

„Електрисити“ ЕООД – трето място

Категория „Средни предприятия с оборот от 5 до 20 млн. лв.“

„Валмекс“ ЕООД – първо място

„Сити Билд Студио“ ООД – второ място

„Ратек“ ООД – трето място

Kатегория „Малки предприятия с оборот до 5 млн. лв.“

„Егнатия България“ ЕООД – първо място

„Строителна Компания БГ“ ЕООД – второ място

„Имоти Инн“ ЕООД – трето място.