ОП на КСБ

ОП на КСБ – Пловдив, връчи дипломи на нови строителни техници

В офиса на Областното представителство (ОП) на КСБ в Пловдив официално бяха връчени дипломи на вторите две групи завършили професионално обучение за строителни техници, специалност „Строителство и архитектура”. Дипломантите получиха квалификацията си след съвместно обучение на ОП на КСБ – Пловдив, и Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик. Събитието се проведе на функционално преустроената тераса, съобразно пандемичната обстановка в страната.

„Един добър строителен техник може да работи и със слаби майстори, и с ученици. Може да работи и с недотам добри проекти. А това в последно време се случва все по-често. Няма я вече амбицията хората да знаят и да могат, затова като крайни отговорници на обекта оставате Вие, техниците”, приветства завършилите председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов, който е и член на УС на КСБ. „Много хора работят на строителната площадка, но техникът е един. Запомнете това. Бъдете горди с тази високоотговорна и благородна професия“, изтъкна още той.

Директорът на ПГСА – Пазарджик, инж. Петя Иванова също се обърна към дипломантите. „Вие излизате оттук не само със знания и с професионални възможности. Тръгвате в професията и с отговорностите. Мотивацията, с която се обучавахте, според моите колеги - преподаватели от гимназията, е достатъчен фактор за бъдеща сериозна реализация в бранша. Дерзайте”, посочи инж. Иванова.

След официалната част на събитието екип на в. „Строител“ разговаря с някои от най-добре представилите се курсисти. Сред тях бе

[caption id="" align="alignright" width="200"] Любомир Гуджеров[/caption]

Любомир Гуджеров от Раковски, който от около двайсет години работи в бранша

с малката си семейна строителна фирма. Изпълнява основно еднофамилни къщи в региона и необходимостта от повече знания го отвежда в ОП на КСБ - Пловдив. Там разбира, че само за година с помощта на преподавателите от пазарджишката професионална гимназия той ще може да научи точно това, от което има нужда като управител на компания. Както и става. Сега Гуджеров може и вече изпълнява и двете функции – и на мениджър, и на техник. „На обекта това е много важно. С две думи – човек е жив, докато се развива”, споделя той.

[caption id="" align="alignright" width="207"] Христина Кръшкова[/caption]

Христина Кръшкова от Пловдив работи като мениджър в семейната фирма,

която основно се занимава с промишлено строителство. С течение на времето се оказва, че трудностите с намирането на квалифицирани кадри оказват сериозно негативно влияние върху дейността на компанията. Семейният съвет решава, че е най-добре някой от фамилията да придобие квалификация за строителен техник с правата да подписва съответните документи за работа.

[caption id="" align="alignleft" width="202"] Преслава Йорданова[/caption]

Преслава Йорданова е от Дряново, където предстои да открият фирма, на която е необходим строителен техник.

Мениджърите преценяват, че тя ще поеме тази функция след съответното обучение. Признава, че за една година е научила доста неща, които не са й били ясни, благодари на преподавателите от ПГСА – Пазарджик, за отзивчивостта и задълбоченото преподаване на материята.

 

 

 

 


Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ – Пловдив, и член на УС на КСБ:

Реализираме успешен модел, които може да съществува, докато има нужда от кадри

 

Г-н Иванов, ОП Пловдив продължава съвместно с ПГСА – Пазарджик, да обучава хора, които са избрали професията на строителя.

Осигуряването на мотивирани, знаещи и можещи хора за строителния бранш наистина успешно продължава. През миналата година Областното представителство заедно с Професионалната гимназия по строителство и архитектура в Пазарджик подготви два випуска. Те получиха своите свидетелства за професионална квалификация „строителен техник”. Тази година завършват още два курса, а за догодина местата са запълнени. С други думи – интересът на строителната гилдия към това наше начинание е огромен, защото и липсата на подготвени строителни техници е сериозна.

Любопитното е, че хората, които идват да се обучават, споделят разликата – едно е в класна стая, друго е сред колеги в ОП Пловдив и на обектите, които ние осигуряваме за практическите занятия. Курсистите свикват да приемат Камарата като Дом на строителя. Това е задължаващо. Има, разбира се, и колеги с други професии – икономисти, общественици, счетоводители, които обаче са свързали живота си със строителството и искат да са максимално полезни. Даваме им тази подготовка и професионален шанс.

Трябва да се разбере, че ние подготвяме основните хора на строителната площадка и компромиси просто няма.

 

Завършващите споделиха, че преподавателите от пазарджишката гимназия са добри професионалисти, отдадени на строителната кауза.

Абсолютно вярно. Нашата съвместна работа с ПГСА – Пазарджик, доказа, че реализираме успешен модел, които може да съществува, докато има нужда от кадри. Както казах, интересът е голям, идеята се дискутира във фирмите, хората препращат информацията и кандидатстват. За отбелязване е, че ние още никъде не сме рекламирали тази инициатива, но сам виждате колко хора получиха дипломите си.

Моите наблюдения към завършилите висши училища по строителството са, че те идват на обекта с много големи илюзии. Строителните инженери наистина са подготвени, те знаят, разчитат на наученото в университета, но строителните техници мислят повече, защото нямат инженерните познания, и реално стигат до повече полезност в работата си в конкретното изпълнение на СМР.

 

Курсистите са с висше образование, но не по специалността?

Да, и подготовката за тях при нас има няколко измерения – някои се подготвят да съвместяват трудовата си заетост във фирмата с ангажименти за ЦПРС, други – обичайно управители на малки или семейни фирми – да работят и като строителни техници наред с управленските си задължения. Такъв е профилът на нашите курсисти наред и с хора, които сега започват дейности в строителни фирми.

 

Предвижда ли се подобно обучение да се провежда и на други места, например в Северна България? В някое друго ОП?

Трудна е координацията на централно равнище. „Строителна квалификация” ЕАД извършва подобно обучение онлайн, но е по-различно. Считам, че хората имат най-вече нужда от професионални контакти, от личностна подкрепа, от реална връзка със самата Камара.


 

Павел Гуджеров, кмет на община Раковски:

Сред основните задължения на кмета е строителството в общината

 

Г-н Гуджеров, Ви сте наш чест гост в съвместната рубрика на в. „Строител” и Националното сдружение на общините. Сега разговаряме в качеството Ви на един от отличниците на завършилия професионален курс за строителни техници. Защо решихте да учите?

Сред основните задължения на кмета е строителството в общината, развитието на инфраструктурата – пътища и ВиК, изграждане на различни общински сгради – детски градини, ясли и училища, текущи ремонти. Значителна част от времето му преминава на строителните обекти и наистина няма по-добро място от Камарата на строителите в България, където допълнително можеш да развиеш себе си, да усъвършенстваш познанията си, да се запознаеш с професионалисти в бранша.

 

В последните години се забелязва, че територията на община Раковски се е превърнала в строителна площадка – изпълняват се от еднофамилни жилища през реконструкция на пътища до развитие на индустриални и логистични паркове.

Точно така е. Няма и ден, без да се строи. На първо място бих отбелязал общинското ни предприятие, което е единственото в страната, вписано в ЦПРС за съответните групи и категории, разполагащо с огромен машинен парк, с постоянен екип. Вече години наред то работи предимно по уличната инфраструктура. Самостоятелно поддържаме уличното осветление, нашите паркове и градини. В същото време разширяваме и нашите детски градини и ясли.

Използвам случая да припомня от страниците на в. „Строител“ – авторитетния вестник, който се чете от всички мои колеги кметове на общините в България, от областните управители, че за разлика от много други региони Раковски се радва на положителен естествен прираст на населението. Оттам идва необходимостта от ново строителство на детски заведения. Тази година изграждаме и училище за първокласниците, а се оказва, че трябва да направим и нова детска градина. Нуждите непрекъснато се увеличават и това е голямата радост и гордост на нашата община.

До дни ще излезе процедурата за проектиране на многофункционалната спортна зала с над 600 места с възможност да се практикуват най-различни спортни дисциплини – футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт – едно наистина полезно и красиво съоръжение. Продължението на това строителство ще бъде и изграждането на закрит плувен басейн.