Индексация сега!

Инж. Пламен Михалев, председател на ОП на КСБ – Стара Загора: Основната ми задача е фирмите в бранша да бъдат защитени

Индексацията на цените и привличането на кадри са сред ключовите приоритети за организацията

Инж. Михалев, каква беше 2021 г. за Вас като председател на ОП на КСБ – Стара Загора? А също и за структурата, която ръководите, и за сектор „Строителство“ във Вашия регион?

Въпреки пандемията 2021 г. беше добра и предполагам, че това ще се види и във финансовите резултати на компаниите. В регион Стара Загора не сме изпитвали липса на работа и от разговорите с колегите ми мога да кажа, че те са доволни от реализираните обеми.

Разбира се, през изминалата година имаше известно забавяне при провеждането на някои тръжни процедури. Съответно тези проекти стартираха по-късно от очакваното и закъснението се генерира в сроковете за завършването им. Но най-сериозен проблем се оказа повишаването на цените на строителните материали, които създадоха големи трудности на бранша.

 

Как по-точно се отразяват тези ръстове на строителството във Вашия регион?

Настоящата ситуация е такава, че няма как цените на строителния продукт да се задържат дълго време. Именно за това проведохме много разговори с инвеститорите по този въпрос. Когато работим с частни възложители, при подписването на договорите включваме клаузи за анекс на цените. Но когато става въпрос за проекти, изпълнявани по обществени поръчки, нещата са доста по-трудни. Няма как обекти, които са започнати преди година и половина, да се реализират на заложените тогава стойности. В тези случаи някои колеги предпочитат да прекратят договорите.

Обнадеждаващо е, че вече се работи на държавно ниво да се индексират цените по договорите за СМР.

 

А как продължаващата вече втора година пандемия се отрази на възможността за наемане на нов персонал?

Осигуряването на работна ръка става все по-трудно. От години се коментира въпросът за недостига на кадри във всички сектори. От данните на Националния статистически институт след преброяването на населението стана ясно, че 1,1 млн. души са напуснали страната в последните 10 години. Това няма как да не се отрази на строителния бранш. Липсата на работна ръка е проблем номер едно и трябва да се търси решение.

 

Какви са основните цели, които си поставяте за 2022 г.?

Още когато поех поста на председател на Областното представителство на КСБ в Стара Загора, заявих, че моята основна задача е фирмите в бранша да бъдат защитени. Това се отнася обаче за компаниите, които реално работят, а не за тези, които отчитат само някаква дейност.

Друго нещо, което ще е приоритет в моята и на ОП Стара Загора дейност, е да продължим да искаме завишаване на критериите за вписване в ЦПРС. Това искане бе дискутирано на Общото събрание на ОП на КСБ – Стара Загора. Лично за мен критериите, които трябва да се покрият за трета, четвърта и пета категория обекти, са ниски. Трябва да се вземе предвид и че за СМР при ремонт на един апартаментможе да се достигне необходимият критерий като оборот за получаване на трета категория. А това е абсолютно нереално и по този начин не защитаваме действително работещите фирми, а поддържаме кухите компании.

 

Какви трябва да бъдат конкретните действия за защита на фирмите?

Ние имаме визия как да се случат нещата, за да се вписват в ЦПРС реално работещи компании с оборот, с достатъчно работна ръка и дълготрайни материални активи. Не може фирма, разполагаща с 2 - 3 души, да изпълнява дейности за милиони, защото браншът олеква. Точно това коментирахме с председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев по време на Общото събрание на ОП Стара Загора. Той чу мнението на голяма част от нашите членове, което е, че критериите трябва да бъдат завишени, за да са защитени строителите.

ОП Стара Загора ще продължи да работи по този въпрос. Ние срещаме разбиране в част от другите Областни представителства на Камарата, но има и такива, които са против. Това обаче няма да ни спре да поставим този въпрос отново.

 

Към този въпрос ли ръководството на КСБ трябва да насочи своето внимание?

Да, критериите за вписване в ЦПРС са едно от важните направления в дейността на организацията. Вторият проблем, по който Камарата трябва да продължи да работи, е индексацията на цените. Третото нещо, колкото и банално да звучи, е привличането на работна ръка. Могат да се осигурят кадри за бранша, ако се облекчи режимът за „внос“ на кадри от чужбина. В сектор „Строителство“ няма безработица.

 

Четете ли в. „Строител“ и какви са Вашите пожелания към екипа на изданието?

Редовно чета вестника и това, което ще Ви пожелая, е да бъдете реални. Не всичко е розово и трябва да се показват и негативните неща. И при нас има хора с лоши практики, нормално е, но е важно да му се дава гласност. Вестник „Строител“ е нашият вестник и е съвсем естествено това да се случва в него.