Индексация сега!

Строителни обекти са под заплаха от спиране, алармират председатели на Областните представителства на КСБ – част 2

Браншът настоява за спешна и адекватна индексация заради ръста на цените на строителните материали

Росица Георгиева

Ренета Николова

В миналия брой вестник „Строител” съобщи, че строителни обекти в цялата страна са поставени под риск да бъдат спрени заради драстичното поскъпване на цените на строителните материали. Проблеми създават и затруднените доставки след началото на войната в Украйна. Председатели на Областните представителства на Камарата на строителите в България алармираха, че браншът в цялата страна се намира в изключително тежка ситуация. „Скоковете на стойностите на материалите в последните дни са фрапиращи, като най-сериозни са при металите, които вече на редица места са изчерпани и въобще не се предлагат”, коментираха пред изданието от местните структури на КСБ и единодушно заявиха нуждата от спешна индексация на строителните договори. Сигналите от Областните предствителства пристигаха и през настоящата седмица и продължаваме темата в настоящия брой.  


Инж. Мария Башева, председател на ОП на КСБ - Габрово: В Габрово вече има два големи обекта, за които компании се отказаха да сключат договори за изпълнение

Инж. Башева, проблемът с рязкото покачване на цените на материалите е изключително сериозен. Какви са Вашите наблюдения за ситуацията в Габрово?

Всички фирми от ОП Габрово са изключително притеснени, тъй като липсата на някои строителни материали и драстичното увеличение на стойността на други възпрепятства работата им. Част от компаниите споделят, че за тях е по-добре да не работят, отколкото да реализират СМР на загуба. Миналата седмица проведохме среща на Областния и Контролния съвет на ОП на КСБ - Габрово. Там коментирахме обстойно икономическата ситуация в сектора и възможностите за продължаване на дейността.

 

При кои материали наблюдавате повишение в цените и откога започна това?

При всички строителни продукти отчитаме ръст, като за някои той достига над 100%. Увеличението започна в периода на пандемията от COVID-19 и ескалира през последните 20 дни, като при стоманата и дървения материал се забелязва най-голям скок.

 

А какво се случва с доставката на строителни материали?

Освен повишаването на цените е затруднена и доставката им, като това поставя в изключително сложна ситуация все повече строителни компании и инвеститори.

 

Кои обекти са поставени под риск от спиране?

Най-сериозен е проблемът за обектите, които се изпълняват по обществени поръчки, особено тези по европейски проекти. Там цените са фиксирани и няма възможност за индексация. Сериозно затруднени са и фирмите, които реализират обекти на частни възложители, при които ако не се стигне до споразумение с инвеститора за индексация на цените, може да се преустанови изпълнението и фирмите да платят неустойки или да довършат проектите на загуба.

В Габрово вече имаме два големи обекта, за които бяха обявени обществени поръчки и спечелилите компании се отказаха от сключване на договори и изпълнение.

 

В тази ситуация е необходима индексация на договорите - в какъв размер би следвало да е тя, така че да няма неизпълнени обекти?

Обща линейна индексация на договорите няма как да има. Тя трябва да е в съответствие с методика, съобразена с вида на строително-монтажните работи, периода на изпълнение и инфлационния индекс. Cъщeвpeмeннo Националният статистически институт  нe пoддъpжa исторически данни за цeнитe нa cтpoитeлнитe мaтepиaли и пo тoзи нaчин нямa институционална база данни, върху която да се „стъпи”. Камарата на строителите в България заедно с представители на МРРБ и МФ участва в разработването на предложение за индексация на цените, което се надяваме в скоро време да се приеме с постановление на Министерски съвет и да започне да се прилага.

 

Какви стъпки трябва да се направят по отношение на доставките на строителни материали?

Трябва да се търсят други алтернативни възможности за доставка. Отново разчитаме на инициативността на КСБ и отправеното предложение към Министерството на икономиката и индустрията за прехърляне на квотите за стомана за строителството за второто тримесечие. За периода от 1.04.2022 до 1.07.2022 г. да се прехвърлят от Украйна и Русия към Турция или други държави с оглед спешно осигуряване на необходимото количество от тези продукти на местния пазар.


Инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ - Ямбол: Ситуацията е силно притеснителна и чакаме решение от страна на управляващите

В област Ямбол ситуацията с цените на строителните материали не е много по-различна от тази в останалите места на страната. Колегите споделят, че изпитват несигурност за работата си. Засега при нас няма спрени проекти. Въпреки трудностите фирмите продължават да изпълняват ангажиментите си към възложителите, работниците си и техните семейства.

Ситуацията е силно притеснителна и чакаме решение от страна на управляващите за индексация на цените на строителните дейности. Ако това не се случи, има сериозни опасения обекти, които са стартирани, да не да бъдат завършени. Според мен разумното ниво на индексация е между 35 - 40%. Да не забравяме, че и цените на горивата също се повишават.

Трябва да се обърне внимание и на друг проблем, с който се сблъскваме. Някои колеги, освен че развиват строителна дейност, извършват и търговия с материали, голяма част от които се доставят отвън. След започналите военни действия в Украйна има големи забавяния с доставките, а цените са непредсказуеми. Тези фирми, освен че вече регистрират загуби, не могат да предоставят богатия набор от продукти, от които  се нуждаем в нашата дейност.


Инж. Тони Петров, председател на ОП на КСБ - Враца: Обстановката във Враца е много динамична

Обстановката във Враца и региона по отношение на цените на строителните материали е много динамична. Забелязваме повишение от над 15% в цените на основни продукти. В момента при нас не регистриаме недостиг на материали за разлика от 2021 г. Тогава липсваше дървен материал, който сега е наличен, но пък е на двойна цена спрямо миналата година. Нека не забравяме, че цените на горивата също нарастват, а това се отразява на стойността на строителната продукция.

Също така през 2021 г. стойността на желязото се удвои, преди въобще да се говори за промяна на цените, а сега то поскъпна с още 10% спрямо тогавашните нива. Колегите поставят въпроса за индексация на цените. Наложително е да се намери механизъм, за да не се допусне спиране на проекти.

 


Ина Минчева-Кържилова, председател на ОП на КСБ - Велико Търново: Настъпва хаос при доставките на строителни материали

Г-жо Минчева-Кържилова, проблемът с рязкото покачване на цените на материалите е изключително сериозен. Какви са Вашите наблюдения за ситуацията във Велико Търново?

Цените на строителните материали са силно зависими от стойността на природния газ, която се повиши в пъти през последната година. Същото важи и за електроенергията. Освен това голяма част от строителните материали идват в България като внос и това също е фактор за покачването на стойността им. Не на последно място е войната в Украйна, поради която цените на основните материали бележат двуцифрени ръстове. Забавянето на доставките от Китай и оскъпяването на транспорта в пъти лиши пазара от много от основните строителни материали. Търсенето превъзхожда неколкократно предлагането и напълно нормално цената се покачи. Поскъпването на материалите е повишило себестойността на строителния продукт с около 30%. Едва ли някой е могъл да предвиди толкова рязък ръст и затова при сделките, които са сключени през 2019 и 2020 г., се реализират загуби, защото се налага да се купуват материали на по-високи цени.

За кои продукти наблюдавате повишение в цените и откога започна това?

Най-голямо увеличение са наблюдава при арматурната стомана, а вече и при дървения материал и цимента. Заготвена арматурна стомана под 3 лв. за кг вече не се намира. Цената на дървения материал отива към 1000 лв./куб. м.

 

Каква е ситуацията с доставките на строителни материали?

Доставките се бавят изключително много. Има случаи, когато колеги предплащат материалите и след няколко дни доставчиците им връщат парите поради невъзможност да набавят стоката или поради покачване на цената. Настъпва истински хаос и в това отношение.

 Кои обекти са поставени под риск от спиране?

Рискът от спиране изпълнението на обекти в областта е огромен и реален. Това се отнася както за проектите по обществени поръчки, така и за тези на частни инвеститори.

 

В тази ситуация е необходима индексация на договорите. В какъв размер би следвало да е тя?

Не бих могла да определя размер, но със сигурност индексацията трябва да се прави на определени периоди, следвайки динамиката на пазара. Има спешна нужда от промяна в Закона за обществените поръчки по отношение индексирането на договорите в строителството - както за нови, така и за вече действащи.


Инж. Ивелин Лозев, председател на ОП на КСБ - Силистра: И възложителите, и строителите са в изчакване

В област Силистра активното строителство започва през април и началото на май, тъй като зимата е доста сурова. Ситуацията при нас с ръста на цените на строителните материали не е много различна от останалите места в страната. И възложителите, и строителите са в изчакване. Не се започват нови обекти и се работи само по проекти, които вече са стартирали. Такъв е водният цикъл на града.

Бих искал да обърна внимание, че в Силистра като един отдалечен град цените на строителните материали винаги са били значително по-високи в сравнение с останалите части на страната. При бетоните и инертните материали повишението е с 20%. Можем да отчетем, че арматурата е поскъпнала с 50%, като тя не се предлага на пазара. Тоест проблем е не само вдигането на цените на материалите, но и дефицитът на пазара. Очакванията са да има доставки чак за след месец-два или три.

Намираме се в 2022 г. и проектите с европейско финансиране трябва да бъдат завършени, отчетени и разплатени. В Силистра има колеги със сключени договори с различни министерства по различни проекти, за които са поискали прекратяване без налагане на санкции от страна на възложителите. Тук става въпрос за обекти, чиято реализация не е започнала и не са получавани аванси. На този етап тези, по които вече са стартирали дейности с европейско финансиране, се изпълняват.