Индексация сега!

Строителни обекти са под заплаха от спиране, алармират председатели на Областните представителства на КСБ – част 3

Браншът настоява за спешна и адекватна индексация заради ръста на цените на строителните материали

В два поредни броя вестник „Строител“ съобщава, че строителни обекти в цялата страна са поставени под риск да бъдат спрени заради драстичното поскъпване на цените на строителните материали. Проблеми създават и затруднените доставки след началото на войната в Украйна. Председатели на Областните представителства на Камарата на строителите в България алармират, че браншът в цялата страна се намира в изключително тежка ситуация. Те обръщат внимание, че предстои началото на активния строителен сезон, а в същото време проблемът с ръста на цените на материалите и утежняващата липса на суровини на пазара ще се задълбочат в следващите седмици. Ръководителите на регионалните структури на КСБ информират, че в някои части на страната предстои да се проведат срещи между строителите и местната власт, на които да се търсят решения, за да се избегне неизпълнението на общински проекти. Всички председатели на ОП на КСБ, които коментираха темата пред в. „Строител”, са категорични, че има нуждата от спешна индексация на строителните договори. Разговорите ни с областните председатели по темата продължиха и през настоящата седмица.


Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ - Кюстендил: Вече има колеги, които обмислят да преустановят дейността си

И в Кюстендил, както навсякъде в страната, се наблюдава повишение на цените на материалите в строителството и криза с доставките им. Ръстове нагоре се отчитат при всички суровини, но металите се открояват, при тях промяната е осезаема. На пазара липсва основно стомана, не се намират и алуминиеви кабели. Проблемът е повсеместен не само за договорите за строителство по обществени поръчки, но и при обекти на частни възложители. По принцип с частния инвеститор преговори се водят малко по-лесно, но няма гаранция дали в крайна сметка ще се достигне до изгодна и за двете страни договорка.

Въпреки трудностите до мен като председател на ОП на КСБ – Кюстендил, не е достигала официална информация, че има обекти, чието изпълнение е спряно. Но се говори за това, вече има колеги, които обмислят да преустановят дейността си, защото е много трудно да се работи в тази ситуация.

Като ръководител на структурата на КСБ планирам да организирам срещи с представителите на местната власт, на които да ги информирам за проблема с цените на строителните материали. Трудно е да се говори за индексация в определен размер, защото различните видове дейности са много специфични. Аз например работя в сферата на електроизграждането. Повишението на стойността на електротрансформаторите е 30%, а при някои видове кабели ръстът е със 100%. Затова би трябвало промяната да е дифиренцирана съобразно видовете строителство.


Инж. Михаил Драганов, председател на ОП на КСБ - Разград: В региона на Разград не се обявяват нови поръчки

Ситуацията по отношение на цените на строителните материали е трудна в Разград. Проблемът се задълбочи след започването на войната в Украйна. Поскъпването се отразява изключително негативно на проектите, които се изпълняват по обществени поръчки. Договорите са подписани преди време при други стойности на материалите, много по-различни спрямо сегашните. Нямаме никаква предвидимост и е възможно обекти, които се изграждат с търгове, да бъдат спрени.

В момента в региона на Разград не се обявяват нови поръчки, работи се по такива, за които договорите са сключени през 2021 г. Но и те няма как да се изпълнят без отпускане на допълнителни средства. Индексацията на цените в строителството трябва да се случи, като е необходима корекция от поне 30%.

 


Инж. Емилия Митова, председател на ОП на КСБ - Перник: Шокирани сме от това, което става на пазара

Тенденцията за покачване на цените на строителните материали е валидна и за Перник. Строителите в региона сме шокирани от това, което става на пазара. Цените са плаващи и нямаме никаква стабилност. Ако днес един артикул е повишил цената си спрямо вчера, на следващия ден се наблюдава понижение и след това поскъпване с 3 пъти. Всяка доставка идва с по няколко стотинки по-висока цена спрямо предходната.

Въпреки интензивно променящата се обстановка до мен като председател на ОП на КСБ - Перник, не е достигала информация за обекти, които са спрени. Всеки се оправя както може. Наложително е да се направи индексация на цените на строителните материали.


Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ - Търговище: Няма ли решение на национално ниво, проблемите няма да бъдат преодолени

Инж. Райчев, проблемът с рязкото покачване на цените на материалите е изключително сериозен. Какви са Вашите наблюдения за ситуацията в регион Търговище?

Както навсякъде в страната, този проблем е на дневен ред и при нас. Отчитаме поскъпване на бетоните с поне 20%, на арматурата повишението е минимум 50%, големи ръстове има и при други суровини. Всички фирми от сектора са засегнати, защото цената на арматурата се променя всяка седмица.

Според мен е застрашено изпълнението на проекта за разширение на депото за отпадъци на Търговище. Тръжната процедура за обекта започна през 2018 г., последваха обжалвания и реално дейностите стартираха в края на 2020 г. Очаквам разликата между оферираните тогава и сегашните цени да е драстична. Проведох среща с кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, на която го запознах със случващото се. Предстои да проведа поредица от разговори по темата с представители на общината.

 

А по отношение на доставките каква е ситуацията?

Дори да намерим количества на определена цена, доставчиците ни казват, че могат да изпълнят поръчките най-рано в края на април. За всички суровини, които са свързани по някакъв начин с Украйна и Русия, има трудности. Проблемът изключително много се задълбочи от началото на войната. Доскоро пандемията също ни създаваше известни усложнения, но успявахме да се справим. Сега вече нещата придобиха тежък характер.

 

Казахте, че провеждате поредица от срещи с местната власт. Какво е тяхното виждане за проблемите с материалите и предлагат ли някакво решение на местно ниво?

Каквото и да се опитват общините да направят, няма ли решение на национално ниво, проблемите няма да бъдат преодолени. Досега само подавахме данни до местните администрации, но предстои да входираме писма, с които официално да поискаме от тях решаване на казуса с повишените цени на материалите в региона. Препратих на администрацията писмото на КСБ до вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. Но трябва да има инициатива и от страна на местните власти.

 

Какви данни постъпват от колегите Ви в ОП Търговище?

Предстои да проведа срещи с най-големите фирми. Асфалтовите бази не работят и не се знае как стоят нещата по отношение на битума. Компаниите в сферата могат да ни посочат някакви ориентировъчни цени и тогава може да се направи прогноза какво се случва в това направление.

Фирмите, които се занимават с жилищното строителство, не са спирали да работят - може би те все още имат някакъв резерв от материали.

В Търговище има стартирани обществени поръчки, като по един от търговете вече има избран изпълнител. Ще бъде показателно дали класираният на първо място ще подпише договор за строителство, тъй като офертата е подавана в края на 2021 г., а цените на арматурата и бетоните тогава бяха на различни стойности спрямо сега.

Трябва да е ясно, че когато обектите са на частен инвеститор, тогава нещата са по-лесни, защото винаги може да се направи договорка по отношение на нивата на инфлацията. Докато при обекти по ЗОП ситуацията е много по-различна.

 

В какъв размер трябва да бъде индексацията?

Ако се опитаме да опредлим процента глобално, нещата няма да се получат. Типовете обекти са различни по отношение на строително-монтажните работи, които се изпълняват. Отделните дейности дават различна тежест на материалите. При трошения камък скокът на цените е по-нисък, при бетоните обаче е сериозен, при пластмасовите изделия промяната е друга. Трябва да се направи и проучване какво се случва по отношение на материалите, които се използват в проектите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Нужно е да се направят анализи и да се види каква цена се залага в тръжните документи и какви стойности са записани във фактурите на фирмите.

На местно ниво въпросът за индексацията на различните обекти може да се реши от Общинския съвет, като се отпуснат допълнително средства. Но пак казвам, че трябва да има инициатива от страна на всички общини, за да се решат възникналите проблеми. Ако това не се направи, строителите или трябва да спрат работа, или да фалират.


Инж. Емил Младенов, председател на ОП на КСБ - Кърджали: Поставил съм задача на членовете на ОП Кърджали да направят проучване за застрашените проекти

В Кърджали трендът по отношение на цените на материалите не е по-различен спрямо останалите части на страната. При нас повече се работи в сферата на жилищното строителство. То е силно развито в региона и въпреки че сме малка област, ние заемаме челните места по този показател. Материалите, които се влагат в жилищното строителство, са бетон, желязо, тухли и суровини за довършителни дейности.

През зимата имаше затишие при другите видове обекти и е възможно по базите да има останали строителни материали, с изключение на желязо. Освен това ние се намираме близо до Турция и понякога фирмите сами си доставят материали от там. Но към момента използваме наличните суровини, доставки не се извършват. След 15 - 20 дни е възможно да стартират такива.

Не може да се каже какво ще се случва тепърва. Затова разговарях с членове на ОП на КСБ – Кърджали, и съм им поставил задача всеки от тях да направи проучване за това какъв е рискът обекти в региона да бъдат спрени или изобщо да не бъдат реализирани. Ясно е, че индексация на цените е необходима, като според мен дори 30 - 35% едва ли ще бъдат достатъчни към настоящия момент.


Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ - Сливен: Започнатите обекти е нужно да бъдат предоговорени

Г-н Стоянов, какви са наблюденията Ви за промените на цените на строителните материали в регион Сливен?

Цените на строителните материали, както навсякъде в страната, се повишават и в Сливен. Наблюдава се близо 100% покачване на стойностите на металите спрямо 2021 г., циментът е с изменение на цената от 30% нагоре. Променени са и нивата на материалите, които се използват при довършителни дейности. Забелязваме покачване на всеки няколко дни, което създава проблем за проектите, възложени с обществени поръчки - основно държавни и общински проекти. Започнатите към момента обекти е нужно да бъдат предоговорени.

Ние приветстваме инициативата на Камарата на строителите в България да проведе срещи по темата с вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов и с вицепремиера и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова. Доколкото съм информиран, КСБ подкрепя идеята за въвеждането на форсмажорни обстоятелства в сектор „Строителство“, за което приветстваме ръководството.

 

Срещате ли разбиране от местните власти по отношение на проблема с повишаването на цените на строителните материали?

Да. В момента тече процедура по приемане на бюджета на община Сливен за 2022 г. В документа са заложени повече разходи за изпълнение на строителните обекти. Общинското ръководство ни разбира. Предвижда се завишаване на прогнозните цени на бъдещите търгове. Въпреки това те не са наясно към момента какви прогнози да направят и доколко може да се променят цените. Защото нека не се лъжем - повишението ще продължава и явно всичко зависи от развитието на ситуацията в Украйна.

 

А по отношение на доставките на материали наблюдават ли се затруднения?

В Сливен не се различаваме от останалите области по отношение на недостига. Проблеми срещаме основно при доставките на метали. Има затруднения и с други материали, и ако са налични, се предлагат на много високи цени.

Доколкото знам, за 2021 г. индексът на инфлацията е 7,8%. За първите три месеца на настоящата година по неофициални данни е 15 - 20% средно. Официална статистика за  момента няма. Като вземем предвид инфлацията от миналата година, индексацията на изпълняващите се обекти трябва да е поне 30%. Корекцията на цените обаче трябва да зависи от вида на обектите като тип строителство и процент на завършеност, подписан ли е Акт 15 или 16.