ОП на КСБ

Националният кръг на „Най-добър млад строител” се проведе с партньорството на КСБ

Камарата връчи награди на победителите във финалния етап в Русе

Василена Димова,

ОП на КСБ - Русе

 

„Строителството е моторът на икономиката на всяка страна и ние смятаме, че бъдещето на този мотор е в добри ръце. За нас състезанието „Най-добър млад строител“ е много важно, защото на него показвате това, на което сте се научили и което утре ще приложите в практиката. Желая успех на всички и нека победят най-добрите!“ С тези думи изп. директор на Камарата на строителите в България (КСБ) Валентин Николов приветства участниците в националния кръг на „Най-добър млад строител“, който се проведе на 16 април в ОЗК „Арена” в Русе. Събитието се осъществи с активното партньорство на КСБ и на фирми от бранша.

Това бе последният, финален етап на състезанието, като предишните два кръга – училищен и регионален, се проведоха съответно през февруари и март тази година. В него участваха 76 младежи, класирани на първо и второ място по всяка дисциплина от четирите регионални кръга от направление „Строителство“, и спечелилите първо място отбори от училищния кръг от направление „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. През 2022 г. домакини на регионалните състезания бяха Гимназията по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“ – Ямбол, Професионалната гимназия по строителство и архитектура – Пазарджик, Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия – Шумен, и Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ – Велико Търново. Домакин на последния етап бе Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ – Русе.

Началото на съревнованието обяви директорът на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ инж. Камелия Денчева,

която пожела на състезателите дръзновение, хъс и страст за победа.

Основната идея на „Най-добър млад строител“ е обвързването на образованието с бизнеса за издигане престижа на строителната професия чрез прилагане на нови технологии и материали, споделяне на добри практики и възможност за учениците да сключат договори за отпускане на стипендии и за бъдеща реализация в строителни фирми. Тази извънкласна дейност изгражда и подхранва интереса на учениците към професията и насърчава развитието на способностите им.

Във всички етапи на финалния кръг младежите от професионалните гимназии демонстрираха своите практически знания и умения за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението им, както и формираните трудова дисциплина, професионално-личностни качества и работа в екип. Учениците имаха възможност да използват най-нови материали, инструменти и технологии на спонсорите. Те премериха сили в пет дисциплини:

  1. „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ –

включва нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя; бояджийско покритие, изпълнение на задължителен и свободен декоративен ефект и изпълнение с латексови бои. Заданието включва подготовка на материала, нанасяне върху основата, почистване на инструментите между отделните операции, окончателно почистване на инструментите и работното място с общо времетраене 3 ч. Участва по един ученик от училище.

  1. „Облицовки и настилки“ –

на работна площ от 1,5 кв. м всеки състезател трябва да налепи фаянсови плочки, използвайки лепилна смес, комплект инструменти и машини за ръчно рязане на плочки. Общо време за изпълнение – 2 ч. Участва по един ученик от училище.

  1. „Зидария“ –

състезателите преминават през два етапа – теоретичен тест с 25 въпроса за 30 минути и изпълнение на зидария с керамични тухли на Winerberger. Всеки екип разполага с работна площ от 4/4 м, керамични тухли, смес за зидане и комплект инструменти. Време за изпълнение – 2 ч. Участва един екип от двама ученици от гимназия.

  1. „Сухо строителство“ –

участието е разделено на две части – теоретичен тест с 25 въпроса за 30 мин и изграждане на преградна стена, система KNAUF. Екипите имат работна площ 4/4 м, дървена макетна конструкция, материали и комплект инструменти. Време за реализиране на дейностите - 2 ч. Участва един екип от двама ученици от училище.

  1. „Геодезия“ –

целта е да се определи височината на отдалечен обект, който се прецизира от комисията в зависимост от времетраенето на задачата и метеорологичната прогноза чрез тригонометрична нивелация и построяване на база. Всеки екип трябва да извърши геодезически измервания, да сметне височината на обекта и да направи контролни изчисления. Учениците трябва да представят папка, съдържаща обяснителна записка за изпълнение на практическото задание, геодезически карти и схеми, обработка на геодезическите измервания и резултати и оформен графичен материал към задачата. Общото време, с което разполагат състезателите, е 4 ч. Участва един екип от трима ученици от гимназия.

Системата за оценяване на „Най-добър млад строител“ включва правила и критерии, като: теоретични знания, спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, ефективна организация на работното място, правилен избор на строителни материали и инструменти, спазване на технологична последователност на операциите при осъществяване на заданието, темпо на работа, качество на изпълнение на извършената дейност, творчество и оригиналност и представяне на свършеното. Системата за оценяване е точкова, като общият максимален брой за всяко задание е 100 т. за направление „Строителство“ и 60 т. за направление „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. Оценките се поставят на база пълно, вярно и точно изпълнение на всеки показател, като крайното подреждане се извършва в низходящ ред според класирането на учениците от всяко училище по дисциплините, в които са участвали.

Тази година победители в националния кръг на „Най-добър млад строител“ са:

- В „Облицовки и настилки“ е Мирослав Цонев от ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе.

- Наградата в „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“ отиде при Стелияна Стефанова от СПСГС „Арх. Георги Козаров“ – Сливен.

- В дисциплината „Сухо строителство“ най-добре се представиха Денислав Георгиев и Християн Райков от ПГТС „Арх. Йордан Миланов“ – Перник.

- В „Зидария“ първи са Станислав Петров и Иван Джуров от ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново.

- В „Геодезия“ отличието взеха Али-Реза Сирак, Божелин Жеков и Янислав Димитров от ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас.

- В отборното класиране първото място спечелиха състезателите от Сливен, второто – представителите на Русе, а на третата позиция с равен брой точки завършиха учениците от София, Шумен и Ямбол.

Председателят на ОП на КСБ – Русе, инж. Красимир Атанасов връчи наградите на Камарата на строителите в България. Учениците, заели първите места в надпреварата, получиха таблети, състезателите, достигнали вторите позиции, бяха зарадвани от КСБ с мобилни телефони, а на класираните на трето място бяха подарени безжични слушалки. Инж. Атанасов пожела на бъдещите строители много успехи и любов към професията.