ОП на КСБ

Семинар на ОП София обсъди актуални теми в строителството

Инвестиционните намерения на СО, индексацията, промените в ЗУТ и инженерингът бяха сред дискутираните въпроси

Областното представителство на Камарата на строителите в София проведе семинар в хотел „Рила“ в Боровец. Форума откриха инж. Любомир Качамаков, председател на ОП София, и инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на КСБ. Официални гости на събитието бяха арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството, инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по „Обществено строителство“ в Столичната община (СО), и арх. Здравко Здравков, главен архитект на София.

„С радост приветствам гостите на форума. Вярвам, че всички теми, които ще засегнем, са от изключителна важност за строителния бранш“, каза при откриването инж. Любомир Качамаков.

Инж. Илиян Терзиев поздрави присъстващите и сподели, че подобен род семинари дават възможности на фирмите да се срещнат с представители на общинската администрация и на държавната власт и да поставят актуалните проблеми пред сектора. „Търсенето на решения на сериозните предизвикателства, пред които е изправен браншът, приемането на методика за индексация на цените по договорите за строителство и усъвършенстването на законодателството са сред водещите приоритети пред ръководството на КСБ“, посочи той.

Семинарът бе организиран от в. „Строител“, който традиционно е и медиен партньор на събитията на ОП София.

На събитието в Боровец присъстваха инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС, инж. Егмонт Якимов, член на УС, инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ - Ямбол, членове на ОблС на КСБ – София, и представители на фирми от ОП София.

Първата презентация на семинара бе на инж. Ангел Джоргов,

който представи инвестиционните намерения на Столичната община до края на годината

и направи подробен анализ на предстоящите проекти, които ще се реализират на територията на града. „В момента изграждаме редица обекти, а за други имаме сключени договори“, сподели той.

Зам.-кметът на София коментира и затрудненията, които среща Столичната община при осъществяването на проектите си заради липсата на индексация. „В много квартали се извършват ремонти на уличната мрежа. София е разделена на 7 зони, където работят 7 различни изпълнители. Тези фирми ни информираха, че ако цените на строителните материали се задържат толкова високи и не бъде приета индексация, вероятно няма да успеят да си изпълнят договорите“, подчерта инж. Джоргов. В тази връзка СО изготвя нова процедура за избор на изпълнители за поддържане на уличната мрежа на града.

Зам.-кметът изтъкна, че Столичната община ще направи всичко необходимо да реализира своята инвестиционна програма въпреки предизвикателствата. „Всяка година ние ремонтираме и изграждаме около 60 хил. кв. м тротоари. Ще продължим да го правим, като за целта ще изтеглим инвестиционен заем“, съобщи инж. Джоргов. Той подчерта, че един от приоритетните инфраструктурни обекти, по който се работи активно, е ремонтът на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“. „Строителството там е разделено на два участъка. В момента се изпълнява по-голямата част от трасето от трамвайно ухо „Съдебна палата“ до ТУ „Бъкстон“. Надяваме се до две-три седмици СМР да приключат и да се извършат необходимите изпитания, за да може обектът да бъде въведен в експлоатация. След това ще стартират дейностите на втория участък на булеварда“, съобщи инж. Джоргов, като добави, че финансирането за бул. „Цар Борис III“ е осигурено по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.

Арх. Здравко Здравков направи презентация на визията за развитие на София.

Главният архитект на СО даде подробна информация за издадените разрешения за строеж в града и запозна присъстващите с бъдещите планове на общината за транспортната инфраструктура. „На финалната права сме да започнем реализацията на най-мащабния проект в центъра – площад „Света Неделя“, каза той. Според арх. Здравков промяната на облика на тази важна за столицата централна част е голямо предизвикателство както за проектантите, така и за строителите.

Главният архитект на София се спря и на проблемите, свързани с отчуждаванията, като според него ситуацията с тези процедури е критична. „Ние имаме желание да изградим повече училища, детски градини, да подобрим транспортната инфраструктура. В подробните устройствени планове сме заложили територия за отчуждаване, в която попадат 81 500 имота, като говорим за милиони кв. м. Ако добавим и тези без ПУП, може би ще са ни нужни около 10 млрд. лв., за да можем да ги отчуждим“, подчерта арх. Здравков.

Зам.-министър Стефан Аспарухов коментира предстоящи промени

в Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи строително-инвестиционния процес.

„За да усвоим голяма част от средствата, които се очакват по Националния план за възстановяване и устойчивост, е необходима промяна на ЗУТ“, обясни арх. Аспарухов. Той добави, че екипът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по спешните изменения в закона, като за целта е сформирана експертна група с над 100 представители на различни браншови организации и институции.

Според зам.-министъра реформата в ЗУТ трябва да се случи на две стъпки. „Първият пакет от законови промени предстои да бъде внесен в Министерския съвет след приключилото обществено обсъждане. Сред измененията са засилване контрола на Дирекцията за национален строителен контрол към общините по отношение на ниските категории строежи и облекчаване работата на одобряващия орган при приемане на инвестиционните проекти. Вторият пакет с по-съществени изменения трябва да е готов през есента“, обясни зам.-министърът.

Той каза, че успоредно с това от ведомството вече са

 разработили промени в Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Предстои текстовете да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

„Едно от направленията, които считаме за ключово, е свързано с категоризирането на строителството. Предлагаме прекатегоризация на сградите, като от сегашните шест категории обектите бъдат обединени в три. Идеята е да има ясен признак как се категоризират различните строителни обекти“, обясни арх. Аспарухов. Според него това ще промени начина на одобряване на инвестиционните проекти и на въвеждане в експлоатация.

„Облекчаването на административната тежест за инвеститорите е свързано с оценката на инвестиционните проекти. Затова е редно да има изисквания за обем и съдържание за високите категории строителство, а за ниските – отговорността да е основно на консултанта“, каза арх. Аспарухов и подчерта, че ролята и отговорността на консултанта и надзора трябва да се засили.

Той изтъкна, че работата на ДНСК трябва да се фокусира главно върху контрола на сроковете и тяхното изпълнение.

„Сред най-належащите задачи по отношение на устройственото планиране е да се осигурят средства за стимулиране изработването на общи устройствени планове и максимално бърза електронизация на строително-инвестиционния процес“, подчерта още зам.-министър Аспарухов.

На семинара КСБ постави пред Стефан Аспарухов въпроса за спешната необходимост от индексация на строителните договори. Коментирани бяха и нужните промени в Закона за устройство на територията, включително приемане на нов ЗУТ и отделяне на материята, касаеща строително-инвестиционния процес. Представена бе и категоричната позиция за несъгласие на КСБ относно внесените предложения в НС за промени в ЗОП, касаещи инженеринга. Инж. Илиян Терзиев връчи на зам.-министър Аспарухов изготвеното становище на КСБ за предлаганите промени в ЗОП. „Нашите предложения целят да защитят и подпомогнат строителния бранш. Ние сме партньор на МРРБ и разчитаме, че министерството ще потърси експертизата ни“, посочи председателят на УС на КСБ.

Вестник „Строител“ благодари за подкрепата за организирането на събитието на „Геострой“ АД и „Хидромат“ ООД.


Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет по „Обществено строителство“ в Столичната община: В новите обществени поръчки, които подготвяме, сами залагаме възможността за индексация на договорите

Предстои обявяването на няколко търга за ремонт на големи обекти в столицата

През тази година сме разделили обектите, които ще изпълняваме, в няколко категории. Първата от тях е свързана с изграждане и разширяване на някои от основните пътни артерии. В това направление най-значими са пробивите на бул. „Тодор Каблешков“ при ул. „Луи Айер“ и на ул. „Филип Кутев“ при зоологическата градина. Вече са в ход процедурите по обществените поръчки, като се надяваме до есента да имаме избрани изпълнители. Дотогава трябва да приключат и необходимите отчуждителни процедури и да бъдат издадени разрешенията за строеж. Тези две отсечки са част от вътрешния градски ринг и след като ги реализираме, трафикът в централната градска част ще бъде намален. За ул. „Филип Кутев“ имаме договор с избран изпълнител за участъка от бул. „Черни връх“ в посока зоологическата градина, на който през юли ще стартират СМР. Но за него има условие, което е в сила и за другите ни обекти –

поради променените цени на строителните материали на някои обекти няма да може да започнат дейности.

Освен тези две важни отсечки, сме предвидили да завършим локалните платна на Северната скоростна тангента и да направим разширение на ул. „Хенрих Ибсен“ около голям търговски център.

През миналата година сключихме договор на инженеринг за реализирането на Източната тангента в частта от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“. Проектирането е завършено и се надявам, че ще успеем да дадем старт на строителството.

В ход е изпълнението на първия етап от разширението на бул. „Ломско шосе“. Трасето е с дължина от около 1,5 км. Избрани са и фирмите, които ще направят разширението на ул. „Опълченска“ в частта от бул. „Сливница“ до бул. „Тодор Александров“. Предстои входирането на документацията за издаване на разрешения за строеж. Надявам се до есента и там да стартират дейностите.

До 10 дни предстои обявяването на процедурите за изграждане на бул. „Копенхаген“

заедно с удължаване на трамвайна линия 23. Поръчката ще е на инженеринг и ще включва строителството на булевард с три ленти. В процес на избор на изпълнител сме за разширението на бул. „Рожен“ от кв. „Илиянци“ до Северната скоростна тангента. Очакванията ни са, ако няма обжалване на процедурата, есента да имаме подготвен работен проект и да започнат същинските дейности. Планирали сме и строителството на няколко малки улици и булеварди. Сред тях са ул. „Флора“ в кв. „Манастирски ливади“ и ул. „Сашо Сладура“ в кв. „Лозенец“. Трасетата са около обществено значими места, като училища, болници или детски градини.

Изпълняваме и втория етап от строителството на ул. „Първа българска армия“. През 2021 г. реализирахме първия, който включи около 1,2 км. Надяваме се да успеем да стартираме и третия етап от ремонта на ул. „Николай Коперник“ в жк „Слатина“, за който има сключен договор.

Предстои да бъде обявена

процедура за избор на изпълнител за ремонта на тунела при НДК,

както и за преместване на трамвайното трасе, което върви в единичен коловоз в близост до сградите. Подготвен е проект, според който трябва да се обособи двоен коловоз, преминаващ през средата на булеварда, като така ще бъде равно отдалечен от всички здания в района.

Общината има договор на инженеринг за ул. „Кукуш“ и предстои да бъде внесена документацията за издаване на разрешение за строеж. Водят се преговори с изпълнителя веднага след като го получим, да стартират дейностите.

Скоро ще дадем началото и на ремонта на тунела към жк „Люлин“, който ще включи и СМР на трамвайното трасе, на осветлението, на отводняването. Проектът ще е голямо предизвикателство от гледна точка на организацията на движение. Ще се опитаме през юли и август да извършим основните дейности и от септември да се позволява автомобилно преминаване в по една лента в посока.

На финала сме да изберем изпълнител за ремонта на ул. „Чепинско шосе“. Работим и по обособяване на няколко велоалеи, както и по реализирането на кръгово кръстовище на бул. „Андрей Ляпчев“ и бул. „Св. Климент Охридски“. Кръстовището вече функционира и предстоят някои довършителни дейности. В началото на юли полагаме износващия пласт на асфалта.

Всички обекти, които споменах, са заложени в бюджета на СО и имаме възможност да ги финансираме. Забелязваме, че при поръчките, които са обявени по-късно през 2021 г. или в началото на 2022 г., когато стигнем до отваряне на ценови оферти,

средноаритметичната стойност на участниците е 20 - 30% над нашата прогноза.

Това показва каква е тенденцията при промяната на цените. Най-вероятно ще се наложи да направим приоритизация на обектите.

Един от важните инфраструктурни обекти, по който се работи активно, е ремонтът на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III“. Строителството там е разделено на два участъка. В момента се изпълнява по-голямата част – от трамвайно ухо „Съдебна палата“ до ТУ „Бъкстон“. Надяваме се до две-три седмици СМР да приключат и да се извършат необходимите изпитания, за да може обектът да бъде въведен в експлоатация. След това ще стартират дейностите на втория участък на булеварда. Обектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ и очакванията са да успеем да приключим в срок.

В много квартали се извършват ремонти на уличната мрежа. София е разделена на 7 зони, където работят 7 различни изпълнители. Тези фирми ни информираха, че ако цените на строителните материали се задържат толкова високи, вероятно няма да успеят да си изпълнят договорите. В тази връзка

СО изготвя нова процедура за избор на изпълнители за поддържане на уличната мрежа на града.

Столичният общински съвет взе решение да се изтегли заем за реализиране на програма за ремонт и изграждане на тротоарите в общината, тъй като те не са в добро състояние. С тези средства ще имаме възможност да изградим 690 хил. кв. м съоръжения. По линия на текущия ремонт в последните 3 - 4 г. с по 50 млн. лв. успяваме да обновим по 50 хил. кв. м тротоари всяка година и отделно от това още около 10 хил. кв. м по линия на инвестиционните ни обекти. Тоест общо всяка година ремонтираме и изграждаме около 60 хил. кв. м тротоари.

Друг приоритет в дейността на СО е

строителството на детски градини.

В процес на изпълнение са 18 сгради, а още толкова са на етап проектиране или избор на изпълнител. За тези детски заведения, които се реализират, строителите също съобщават, че изпитват известни затруднения.

Методиката за индексация на строителните договори, която беше подготвена от КСБ, МРРБ и МФ, щеше да бъде добро решение, въпреки че не беше одобрена. В новите процедури, които разработваме, се опитваме сами да заложим възможности за промяна на цените при необходимост, съгласно чл. 116 на Закона за обществените поръчки. Въпреки че тази година е трудна за СО, ние сме определили бюджет за капиталови разходи. Ако се стигне до индексация на старите договори или стойностите на новите поръчки са с 20 - 30% по-високи от предвидените, тогава ние

ще приоритизираме проекти.

Според мен е по-добре да се изпълнят 8 от 10 обекта, отколкото да имаш проблеми при всичките.

Няколко думи и по темата за инженеринга. Доста от обектите на СО са изпълнени на инженеринг като например метрото. За последните 15 години 90% от извършените дейности за подземната железница са били на инженеринг. Това според мен е метод, който е по-удобен за възложителя. Първо, защото процесът е тристранен – строител – надзор – възложител като проектантът навлиза в процеса на работа. При инженеринга проектантът и строителят са едно и също лице и така не възникват проблеми, свързани с пропуски в проектите. Тоест при инженеринга не се налага препроектиране по време на реализацията. Второто важно нещо е, че откъм срокове процесът се случва по-добре. На трето място изпълнителите може да работят с който искат проектант.

Всяко нещо има предимства, но и някои слабости. Когато възложителят възлага сам проектирането, тогава може да защити по-добре интересите си. Но когато става въпрос за инженеринг, при едно добро задание, технически проект и спецификация се поставя рамката, от която не може да се излиза.

Аз от 15 години се занимавам с инфраструктурно строителство и според моя опит

инженерингът е с една идея по-добър подход.

Това, което сме реализирали на инженеринг, е добро като резултат, въпреки че строителят и проектантът са едно и също юридическо лице. Законът дава опции – има право да се работи и по единия, и по другия начин и това трябва да остане така.

И като финал - пожелавам си да успеем да реализираме целия предвиден бюджет за инвестиционни разходи.


Арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столичната община: Законодателят трябва да помисли за отстраняване на проблемите при отчуждаването на частните имоти

Без процедурите по инженеринг няма как един управляващ да гарантира пред обществото, че ще изпълни дадено мащабно намерение

Приоритет в градското планиране на София е защитата на публичните мероприятия и развитието на зелените площи за широко обществено ползване. Това обаче е доста дискутирана и обществено значима тема, която е пряко свързана и с действащите законови механизми за придобиване на частните имоти. В Направление „Архитектура и градоустройство“ активно работим за придобиване на различни терени, свързани със задоволяване на публичния интерес. Съвместно с екипа на Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ подготвихме задълбочен анализ, който показа, че сме в критична ситуация. До март цялото ни общество не си даваше сметка какъв е обемът на терените, които следва да придобием. С всички публични мероприятия, които са предвидени в действащите подробни устройствени планове (ПУП) за осигуряване на транспортна, образователна или „зелена“ инфраструктура, са предвидени за отчуждаване над 81 500 имота, като говорим за площ от милиони кв. м. Ако се заложат и териториите без изработени ПУП, може би ще са ни нужни около 10 млрд. лв., за да можем да ги придобием. Сравненията, които трябва да направим с годишната програма на НАГ за придобиване на имоти и която е в размер между 10 и 20 млн. лв. в зависимост от бюджета на СО, ни гарантират процедура, която трябва да продължи столетия.

Иначе казано, за спазване на предвидения изключително кратък времеви хоризонт съгласно ЗУТ, СО ще трябва да насочи цялата си програма на капиталовите разходи за осъществяване на планираните паркове и градини и изцяло да лиши от финансиране изграждането на мрежата на метрополитена, уличната мрежа, както и да спре изграждането на училища, детски градини и всякакви други видове социална инфраструктура. Без съмнение подобна финансова политика е немислима. Очевидно трябва да се

промени способът, по който общините придобиват имоти, и начинът на тяхното оценяване.

Например за бул. „Филип Кутев“ сумите, които ще заплатим за придобиване на частни имоти, са съпоставими със същинското строителство. Съгласно действащото законодателство всеки собственик може да се противопостави на обществения интерес, като спре или отложи в значителна степен процеса на отчуждаване. Например само за един частен имот на ул. „Синанишко езеро“, която осигурява директното излизане на живущите в жк „Манастирски ливади-запад“ към бул. „Тодор Каблешков“, съдебните процедури продължават повече от 5 г.

Разбира се, сред приоритетите в нашата дейност е и реализацията на Програмата за строителство на нови детски градини. Усилията ни са насочени към всички райони, но задоволяването на нуждите в южните части на София е с особена важност. Целта ни е да се изгради липсващата социална инфраструктура – ясли, детски градини и училища в квартали, като „Манастирски ливади“, „Кръстова вада“, „Витоша ВЕЦ - Симеоново“.

На финалната права сме да започнем реализацията

на най-мащабния проект в центъра – площад „Света Неделя”.

С екипа ми организирахме най-значимия международен архитектурен конкурс в България през последните десетилетия, като трябва да сме наясно, че водещите архитектурни бюра в света са ангажирани с мащабни проекти в Близкия изток, Китай и привличането им за подобно участие се оказа изключително трудно. Успоредно с това конкурсът беше умело компрометиран във всичките си фази от професионалните организации посредством подаването на жалби в КЗК и организирането на успореден „контраконкурс“. В крайна сметка за победител бе избрано бюрото на арх. Масимилиано Фуксас и започна същинското инвестиционно проектиране, което заедно със съгласувателните процедури продължи почти година и половина. Оказа се, че повечето водещи световни архитектурни бюра практически не изработват технически и работни проекти. Те изработват идейни проекти и архитектурни концепции, които след това служат за провеждане на тръжни процедури и се предоставят на други екипи от страна на строителя, които да изготвят проектите в следващите фази. На много места в Западна Европа практиката е подобна. Въпреки всички неволи вече предстои издаването на разрешение за строеж и съвместно с екипа на зам.-кмета инж. Ангел Джоргов да се проведе следващата процедура - за избор на изпълнител. Вероятно ще има обжалване на процедурата в КЗК и отново ще се стигне и до съд.

Искам да обърна специално внимание на един много актуален в момента въпрос - за инженеринга. В желанието си да го премахнем и да кажем, че всичко трябва да върви последователно: проектиране и впоследствие строителство – да не направим така, че да се окаже, че сме в невъзможност да изпълним проектираното, предвид времевия хоризонт и постоянно изменящата се нормативна уредба. В Европа е наложена практиката да се изготвят идейни проекти, а навлизането в конкретните детайли се изработва във фазата на инженеринга. Моето лично мнение е, че възможностите за провеждане на инженерингови процедури трябва да съществуват – налага го на първо време времевият хоризонт на управлението на един министър или кмет от 4 г. В този кратък срок не може да се обхване целият цикъл от провеждането на конкурс, събиране на изходни данни, възлагане на проекта, проектиране, съгласуване, издаване на разрешение за строеж, тръжна процедура за избор на изпълнител, за която вероятно ще има обжалване в КЗК и след това разглеждане във Върховния административен съд, а понякога и процедури за отчуждаване на имоти. Без инженеринг един управляващ няма как да гарантира пред обществото, че ще изпълни дадено мащабно намерение, например да ремонтира централния си градски площад или някой по-значим инфраструктурен обект. Как след това да обяснява защо нещата не са се случили и защо не може да прилага добри практики, които се използват в цяла Европа? Считам, че и двата способа на възлагане на строителство трябва да съществуват.

През юли 2022 г. стартираме поредния международен архитектурен конкурс за пешеходен мост между втората и третата част на Южния парк, което ще даде по-добра връзка над ул. „Бяла черква“ за тези два значими градски парка.

Важен проект за администрацията на СО е реализирането на Софийския околовръстен път (СОП) в частта от бул. „България“ до АМ „Люлин“. В рамките на шест години ние съобщавахме този проект 4 пъти, тъй като кръстовището на бул. „Никола Петков“ премина през 7 различни варианта – отпаднаха тунелите за преминаване заради напрежение с хората в кв. „Княжево“. Сега процедурата е разделена на 2 етапа. Първият от тях обхваща трасето от АМ „Люлин“ до река Владайска и ул. „Киевска“, като за този етап е изработен подробният устройствен план и идейният проект. След като преминаха процедурите по съобщаване, постъпиха десетина жалби, които са предадени в АПИ. Следват и процедурите по съгласуване с експлоатационните дружества. Обектът е сложен и ще се реализира в урбанизирана територия. Очаквам след провеждане на всички нужни процедури да бъде предаден в МРРБ и да се стигне до разглеждане на национален експертен съвет. Другата част от СОП се забави заради преработката на проекта за кръстовището на бул. „Цар Борис III“ и бул. „Никола Петков“, но от тази година има заповед за разрешаване изработването на ПУП от страна на министъра на регионалното развитие и благоустройството. За съжаление тя е обжалвана от собственици на имоти в района и процедурата отново е в съда.

Очевидно този проект ще преминава през поредица от преработки, свързани и с обществено недоволство, преди да се стигне до реално строителство. Надявам се поне за първия етап от трасето – от АМ „Люлин“ до река Владайска и ул. „Киевска“ – да има краен административен акт за одобряване на ПУП, за да може МРРБ да стартира процедури за отчуждаване и избор на изпълнител. Ние сме изготвили и предоставили на АПИ подготвен идеен проект. Ако се предложи да се довърши на фаза технически проект и след това да се прави същинско строителство, отново ще има отлагане във времето. Според мен е добре проектът да се довърши в процедура по инженеринг и строителят да подготви работен проект и да извърши последващите СМР.

Работим също така за

обезпечаването с планове на многото липсващи части от транспортната инфраструктура.

Сред тях е бул. „Копенхаген“ – важно трасе, което ще доведе до намаляване на трафика по бул. „Александър Малинов“. Там имаме за отчуждаване около 40 хил. кв. м. От едната страна са компаниите, които оперират в района, а от другата са собствениците на имоти. Според мен един от най-важните ни успехи е обезпечаването на връзката на трети градски ринг от бул. „България“ до бул. „Симеоновско шосе“, където всички частни имоти вече са придобити. Нека да припомня, че там всеки един терен беше обект на отделно самостоятелно производство и отделна съдебна процедура. Според мен в работата си законодателят трябва да помисли за отстраняване на проблемите по отношение на придобиването на частните имоти.

Друго направление, в което активно работим, е изработване на ПУП за парковете, като едни от най-важните ни проекти са плановете за Борисовата градина и зелените клинове. ПУП на парковете са много важни, защото въз основа на тях ще може да стартираме процедури по отчуждаване на имоти.

Изготвили сме анализ какво се случва в СО по отношение на инвестиционната активност. Основно тя е фокусирана в южните квартали, като

най-голям брой разрешения за строеж са издадени в район „Витоша“,

след това са „Панчарево“, „Триадица“, „Студентски“, „Лозенец“. Затова и фокусът на нашата инвестиционна програма за строеж на детски градини, училища или публична инфраструктура е насочен към тях. Проблемите на тези квартали са сред най-тежките в общината. Анализът показва, че най-нисък е инвестиционният интерес към районите „Красна поляна“ и „Илинден“. По време на COVID-19 пандемията строителството намаля с около 20%, но през 2021 г. отново имаме възходяща тенденция и почти бяха достигнати нивата от 2018 г. Факторите, които биха подкрепили възстановяването на строителния сектор, са естественото демографско разрастване на столицата вследствие на притока на хора от други части на страната и концентрацията на бизнес активности. В началото на пандемията през 2020 г. голяма част от анализаторите на сектора предричаха свиване на търсенето, но фактът, че банките продължават да са свръхликвидни, а същевременно цената на привлечения ресурс, който идва най-вече по линия на депозитите, продължава да намалява, показва че политиката за разширяване на достъпното жилищно кредитиране ще продължи да се развива с цел осигуряване на нови и нови приходи.

Балансът между жилищното и общественото строителство според мен е критичен в посока изграждане основно на нови жилищни сгради и следва да се помисли за иницииране на законови поправки, които да гарантират функционалния микс в зоните на инвестиционна активност, както и последователността и задълженията при изграждане на публичната инфраструктура, разбира се, обвързано с планирането и реализирането на частните инвестиции.


Арх. Стефан Аспарухов, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството*: Необходим е нов Закон за устройство на територията

Напълно се солидаризираме със становището на КСБ, касаещо инженеринга

За мен е удоволствие, че имам възможност да разкажа за мисията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), по която не спираме да работим, независимо от политическата ситуация в страната. Вярвам, че нещата, които правим, ще бъдат продължени. В българските институции очевидно думата приемственост е забранена от най-ниското до най-високото равнище, а тя е ключова за това да разрешим най-сериозните проблеми в строителната индустрия.

Преди 4 месеца, когато в качеството си на министър Гроздан Караджов ме покани като експерт да бъда негов заместник, той ми постави 4 задачи. Първата бе

да се промени Законът за устройство на територията (ЗУТ).

На второ място бе да електронизираме някои процеси, а на трето – да довършим общите устройствени планове. Не на последно място трябваше да разрешим въпроса с контрола в строителството. Всеки ден в МРРБ постъпват стотици сигнали за незаконно строителство и администрацията е претоварена от това, че трябва да се произнася много често по проблеми, които не са от нейната компетенция. Вместо министерството да прави политики, то се занимаваме с отговори и становища на конкретни запитвания.

На първо четене четирите задачи изглеждат доста по-леки от разрешаването на проблемите в пътния сектор или във ВиК отрасъла. За съжаление те са изоставени вече над 15 години. Желанието ни бе това да се промени, но само за няколко месеца  реално няма как да се случи.

Първата стъпка, която направих като зам.-министър, бе да сформирам в МРРБ експертна работна група, в която включихме над 100 представители на различни браншови организации и институции. Бях много критикуван, че групата няма да сработи. Въпреки това аз съм на друго мнение. В нея успяхме да разгледаме освен измененията в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. За промените в Закона за устройство на територията събрахме коментари, мнения и предложения от всички заинтересовани страни. Особено полезно за нас бе да чуем мнението на Консултативния съвет на браншовите организации в сектор „Строителство“.

Обърнахме специално внимание на предложенията на Камарата на строителите в България.

Вярвам, че това е начинът нещата да се случат добре, като естествено някои от идеите ще бъдат доразвити. За съжаление политическата обстановка се променя непрекъснато и няма яснота кога точно измененията в ЗУТ могат да станат реалност. Поради тази причина планът, който екипът на МРРБ си начерта, бе да направи проекти за промяна на Закона за устройство на територията на два етапа. Първият, който е и най-спешен, в момента е публикуван на Портала за обществени консултации към МС www.strategy.bg. Не съм сигурен обаче дали ще успее да бъде разгледан под някаква форма от депутатите в 47-ото Народното събрание.

Във втория етап са предвидени много значими изменения, които да се внесат през есента. В историята на ЗУТ има само около десетина подобни случая с по-сериозни промени. Вече според последваща оценка на въздействието ще се прецени дали е нужно да се направи нов закон. За да се случи това, трябва да имаме много стабилен парламент, но със сигурност мога да заявя, че е необходим нов ЗУТ.

Нашата концепция е, че трябва да разработим един закон, а не да го вкарваме на парчета, така както се случва със Закона за обществените поръчки, по който сега има две предложения. Дори знам, че по едното, касаещо инженеринга, КСБ има становище, прочетох материала във в. „Строител“. Напълно се солидаризираме с Камарата на строителите, особено в частта с категорията строежи и ограниченията от 120 000 лв. Най-вероятно в един момент този документ ще дойде за междуведомствено съгласуване и със сигурност при нас няма как да бъде дадена положителна оценка в тази му част.

Законодателните изменения не са лесен процес. През годините всеки е дърпал ЗУТ към него. Оказа се, че

някои от нормите не само че са вредни, а и не е ясно защо изобщо фигурират в закона.

Има редица въпроси, които мога да задам, на които аз все още не мога да получа отговор. Например защо съгласувателните режими в устройствените планове са фрагментирани, за едни отговаря възложителят, а за други – администрацията. Също така искам да попитам защо експертните съвети не се провеждат в онлайн среда и защо не са публични. Ако принципите на прозрачност и публичност са в основата на работата на ЗУТ, то тогава защо имаме поредица от обявявания, които затормозяват административните срокове. Гражданският контрол трябва да бъде ефективен. Според мен чрез дигитализирането на процесите този проблем ще бъде разрешен. Тогава обществеността ще бъде успокоена и контролът ще се осъществява по съвсем различен начин.

Едно от направленията, които считаме за ключово, е свързано с категоризирането на строителството.

Предлагаме прекатегоризация на сградите, като от сегашните шест категории обектите бъдат обединени в три. Идеята е да има ясен признак как се категоризират различните строителни обекти. Това ще промени начина на одобряване на инвестиционните проекти и на въвеждането в експлоатация. Облекчаването на административната тежест за инвеститорите е свързано с оценката на инвестиционните проекти. Затова е редно да има изисквания за обем и съдържание за високите категории строителство, а за ниските – отговорността да е основно на консултанта.

Искам да кажа и няколко думи за работата на ДНСК. Според мен дирекцията трябва да се фокусира главно върху контрола на сроковете и тяхното изпълнение. Освен това е важно

да се засили ролята и отговорността на консултанта и надзора.

Това е второто значимо изменение в ЗИД на ЗУТ, който в момента се съгласува между министерствата.

Успоредно с това сме разработили и промени в Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Предстои текстовете да бъдат публикувани за обществено обсъждане.

Независимо как ще се развие политическата ситуация в страната, поставените задачи съм ги приел като задължителна необходимост. Не трябва да има значение каква коалиция ще управлява държавата, нито какво е коалиционното споразумение, но със сигурност една от първите точки в дневния ред на правителството трябва да бъде изменение на Закона за устройство на територията. Всички настояваме за промяната му, защото страдаме от дефицитите на действащия в момента ЗУТ и заради това - отново подчертавам, че е необходима приемственост. Със сигурност мога да заявя, че постигнатото до този момент от мен и работната група ще бъде предадено на следващия екип на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Лично аз съм на мнение, че този труд през последните няколко месеца не трябва да отива на вятъра. Доста усилия бяха положени. За да усвоим голяма част от средствата, които се очакват по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), е необходима промяна на ЗУТ. Той е спешен за разглеждане и изменение и трябва много бързо да бъде вкаран за обсъждане в Народното събрание. В противен случай има вероятност да бъдат блокирани инвестициите в строителството. Всички ние знаем какви са сроковете за изпълнение по НПВУ. Виждайки как се развиват нещата, може би ще има някакво забавяне. Надявам се все пак да се подходи държавнически.

Сред най-належащите задачи по отношение на устройственото планиране е да се осигурят средства за стимулиране изработването на общи устройствени планове и

максимално бърза електронизация на строително-инвестиционния процес.

На финала отново искам да заявя, че сме сложили необходимостта от законодателни промени на масата и се надявам да бъдат внесени като пакет, а не на парче. Частичната работа и подходът с преходни и заключителни разпоредби ни доведе до ситуацията в момента.


*Участието на Стефан Аспарухов в семинара на ОП на КСБ - София, бе последната му публична изява в последния му работен ден като зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.


o ДИСКУСИЯ o ДИСКУСИЯ o ДИСКУСИЯ o ДИСКУСИЯ o ДИСКУСИЯ o

Инж. Иван Моллов, член на ИБ и УС на КСБ:На какъв етап на реализация са проектите за изграждане на ВиК инфраструктура в Столичната община с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“?

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община:

Надяваме се, че най-късно през август ще имаме разрешения за строеж за тези проекти. Тръжната процедура беше на инженеринг, като беше разделена на 9 обособени позиции. Една от тях е за реконструкция, модернизация и доизграждане на СПСОВ – Кубратово, останалите 8 са за СМР на канализационната мрежа в различни райони на Столичната община. Общата им стойност е 140 млн. лв.

По една от позициите – за доизграждане на канализационната инфраструктура на кв. „Симеоново“, има обжалване във Върховния административен съд. Реално там проектирането не е започнало, но по останалите всичко върви по план. Добре знаем кога е крайната дата за завършване на проектите по оперативната програма. Надявам се да се вместим в срок и всичко да се реализира без проблем. Наистина е важно нещата да се развиват по план, за да могат и строителите да направят необходимата организация. В случай че по някоя от обособените позиции има проблем, сме готови да намерим решение, за да не се загубят средствата.


Инж. Любомир Качамаков, председател на ОП на КСБ - София:

През последните няколко години ОП София заложи като главно направление в работата си дигитализацията на сектор „Строителство”. Организирахме редица семинари за строителните фирми от региона. Столичната община също започна чудесна инициатива, свързана с дигитализацията. Има ли нова електронна услуга, от която строителните компании могат да се възползват?

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на СО:

Апелирам да се използва повече системата на Направление „Архитектура и градоустройство“ за предаване на проекти във фаза градоустройство в дигитална среда. Това значително облекчава нашата работа, защото ние създадохме механизъм, с който всички тези проекти да се разглеждат по дигитален път. Съответно всеки от експертите изказва мнение във вътрешна система, която дава възможност на пътни и ВиК инженери, озеленителни и юристи да гледат едновременно проект, който е входиран в дигиталната среда.


Инж. Валентин Зарев, председател на секция „Консултантска дейност, проектиране и строителен надзор“ към КСБ: Необходимо е да се създаде отделен Закон за строителството

Необходимо е да се помисли за промяна на Закона за устройство на територията. Трябва и да се създаде отделен Закон за строителството. Камарата на строителите в България беше подготвила такова предложение преди време. Въпросът е изключително важен, защото така много ясно ще се определи кой каква отговорност носи. Важното е да се направи една дискусия по темата и да се види какво би било от полза на бранша и кое не трябва да бъде променяно.

Искам да кажа няколко думи и за съгласувателните процедури при строителството. В момента има случаи, когато те наистина отнемат много време. Хубаво е да се потърси решение и на този проблем.

Що се отнася до индексацията, тя е повече от наложителна. Крайно време е да се създаде някаква методология, защото иначе изпълнението на проектите е застрашено. Важно е да отбележим, че индексацията невинаги ще води до покачване стойността на даден обект.

Аз много внимателно проследих целия семинар. Радвам се, че всички търсят решение на наболелите проблеми, и вярвам, че само с общи усилия можем да достигнем до решение.


o АНКЕТА o АНКЕТА o АНКЕТА o АНКЕТА o АНКЕТА o АНКЕТА o

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ: Липсата на индексация ще повлияе на реализирането на инфраструктурните проекти в София

По време на форума бяха дискутирани доста наболели проблеми. Чухме какъв е инвестиционният план на Столичната община. Радвам се, че се планира да бъдат построени повече детски градини в столицата. Обърна се внимание и на сериозния проблем с отчужденията. Зададоха се и интересни въпроси за участъка на Софийския околовръстен път между кв. „Суходол“ и кв. „Горна баня“, който е доста проблемен. Само тази отсечка остана да се направи. Арх. Здравко Здравков информира, че обектът е в етап на проектиране.

По време на семинара се обсъди и проблемът с липсата на индексация на договорите в строителството. Това е изключително сериозен казус. Например от началото на годината повишението на цените на материалите за изолация е между 20 и 30%. Има и сериозно увеличение на заплащането на труда и на консумативите, което допълнително създава трудности. Със сигурност липсата на индексация ще повлияе на реализирането на инфраструктурните проекти в София. Ако се изпълняват на цени, заложени през 2020 г., завършването им ще е доста трудно.


Инж. Антон Маслев, член на Контролния съвет на ОП на КСБ – София, управител на „Хидромат“ ООД: Индексацията на цените и промените в ЗУТ са от изключително значение

Семинарът на Боровец беше много интересен. Дискутираха се необходимостта от индексация на строителните договори и нужните промени в ЗУТ. Облекчаването на административната тежест за инвеститорите и дигитализацията са важни стъпки, които бяха основен акцент.

Интересна бе инвестиционната програма на Столичната община, която инж. Ангел Джоргов представи. Дискутирахме ремонтирането на важни булеварди в София през 2022 г., построяването на детски градини, транспортна инфраструктура и други проекти.


Инж. Егмонт Якимов, член на УС на КСБ: Не трябва да има таван на индексацията, защото цените се променят непрекъснато

Подобни форуми са изключително полезни, защото ни позволяват да се срещнем с колеги, с които имаме общи проблеми и можем заедно да търсим начини за тяхното решаване. Доволен съм от лекторите, които се бяха подготвили много добре. Представиха се важни приоритети на СО, НАГ и МРРБ.

Хубаво е, че стана дума за проблема с отчуждаванията в София. Лично аз мисля, че преди години се използваше формула, която позволяваше след взимането на решение за изграждането на важен инфраструктурен обект да се започне същинската работа, а отчуждаването минаваше през съда. Там вече всеки може да доказва дали цената за отчуждаване е правилна или не, но не се пречи на строителя.

На форума за пореден път беше подчертано, че държавата час по-скоро трябва да приеме методология за индексация на договорите в строителството. Не мога да си обясня поради каква причина все още това не е факт. Не трябва да има таван на индексацията, защото цените се променят непрекъснато. Ако не се вземе правилното решение час по-скоро, редица проекти ще бъдат застрашени. Според мен възможностите в момента са да се изберат приоритетните инфраструктурни обекти, които могат да бъдат завършени, а другите да бъдат отложени във времето.

Искам да благодаря на в. „Строител“ за организацията на събитието. Чета вестника, следя го и онлайн и непрекъснато се информирам за актуалните теми в строителството от него.


Инж. Красимир Милушев, член на ОблС на ОП на КСБ - София: Нивото на семинара бе много високо, а организацията перфектна

Това беше може би най-силният семинар, организиран от в. „Строител“. С всяка година надминавате себе си. Нивото бе наистина много високо, а организацията перфектна. Мисля, че няма да намерите нито един гост, който да се оплаче от отношението на екипа на в. „Строител“. Впечатлен съм, че програмата се изпълни стриктно, а темите бяха изключително актуални.

Много съм доволен от представянето на лекторите. Нивото на гостите е показател за нивото на организаторите.

Искам да подчертая, че в. „Строител“ има капацитета да провежда наистина значими конференции. Екипът, с който разполага, е отлично подготвен и вече си е създал рутината. Като страничен наблюдател мога да кажа, че дори и в някой момент да е имало някакъв казус, никога не си е проличавало за гостите или участниците. Това също доказва професионализма на изданието на КСБ.


Видео репортаж от събитието, изработен от в. „Строител“, може да се види на сайта на изданието www.vestnikstroitel.bg и на YouTube канала на вестника.

По подготовката и отразяването на форума работиха Момчил Михайлов, Калоян Станчев, Мартин Стоянов, Галя Герасимова, Румяна Кръстева, Росица Георгиева, Емил Христов, Десислава Бакърджиева, Ренета Николова.