ОП на КСБ

ОП на КСБ – Габрово, подписа рамково споразумение за сътрудничество с Областната администрация

Инж. Мария Башева,

председател на ОП

на КСБ - Габрово

Областната администрация – Габрово, и Областното представителство на КСБ сключиха рамково споразумение за сътрудничество. Документа подписаха областният председател на ОП на КСБ – Габрово, инж. Мария Башева и областният управител на Габрово Ралица Манолова*.„В споразумението е записано, че при всяка настъпила необходимост от строително-монтажни работи за държавни обекти на подчинение на областния управител ще се изпраща информация до Областното представителство на Камарата на строителите в Габрово, което от своя страна ще я разпространява до своите членове. Така ще осигурим публичност и прозрачност на възлаганията, които са под праговете и не се обявяват публично, а обикновено се възлагат на избрани фирми” , коментира инж. Мария Башева. Освен това при запитване от страна на Областната администрация – Габрово, ОП на КСБ ще предлага списък от лица със съответната правоспособност, които да консултират решаването на проблеми, свързани с нужда от предприемане на строително-монтажни работи. При необходимост страните ще участват с общи екипи в огледи и съставяне на задание с цел прозрачност, експертност и ефективност на предлаганите решения, за които областният управител на Габрово трябва да вземе решение или да предложи такова (в зависимост от конкретния проблем). ОП на КСБ – Габрово, ще информира при необходимост Областната администрация относно новости в сферата на строително-монтажните работи, които биха допринесли за развитието на региона и представляват знания, важни за ефективната дейност на служителите в администрацията. От своя страна Областната администрация ще предоставя периодично информация на ОП на КСБ – Габрово, относно промени в стратегическите и планови документи в сферата на строителните дейности, които касаят развитието на този сектор в региона. „Целта, която си поставяме с това, е пълна прозрачност при реализиране на строително-ремонтни дейности на сгради и инфраструктура“, заяви областният управител Ралица Манолова. Тя допълни, че по този начин ще се сведе до минимум възможността от порочни практики за работа с определени фирми изпълнители. Манолова изрази надежда, че тази практика ще бъде приета и от други институции.

* На 4 август служебното правителство назначи 25-има нови областни управители. Кристина Сидорова е назначена за областен управител на Габрово.