Новини

Обнародваха Закона за допълнение на ЗОП

В днешния брой на Държавен вестник е обнародван Законът за допълнение на Закона за обществените поръчки, приет от 47-ото Народно събрание на 29 юли 2022 г. Допълнението е свързано със създаването на възможност за индексация на договорите в строителството. Законът е приет на  29 юли и влиза в сила с обнародването му в Държавен вестник.